GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Đệ tử PHẬT, đệ tử ma

12/01/2017, 08:40
Đệ tử của Phật là "Tu trì giới luật". Còn quyến thuộc của ma là "Hủy hoại giới luật", chẳng tuân thủ chế độ của Phật... Phàm là "chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành". Ai giữ nghiêm chế độ của Phật, đây là đệ tử của Phật.


Nhận diện cái ngã của người tu

10/01/2017, 13:29
Người tu không khéo thường hay mắc phải bệnh "ngã tâm linh" (égo spirituel). Mới biết tu một chút cho là mình đạo đức. Tu hành chăm chỉ, được bao nhiêu công đức đều bị cái ngã hốt hết.

Đệ tử Phật

09/12/2016, 10:47
Đệ tử Phật biết đủ giàu tột đỉnh/Sống thong dong không vướn bận kim tiền/Không thị phi lòng tự tại như nhiên/Hằng tĩnh giác giúp đời mau tỏ ngộ

Sự khôn ngoan của con chim

29/11/2016, 14:14
Đức Phật Thích Ca cho rằng không nên quá hưởng thụ khoái lạc cũng không nên quá khổ hạnh ép xác, mà nên trung hòa giữa hai con đường đó, đó tức là con đường “trung đạo”. Đệ tử học Phật pháp cũng nên chọn con đường trung đạo để tu hành Phật pháp, vì đây là con đường dễ dàng thực hiện nếp sống phạm hạnh nhất, dễ làm tâm trí thanh tịnh nhất.


Những vị đệ tử xuất sắc của Thiền sư Chân Nguyên

28/11/2016, 08:46
Chân Nguyên có nhiều đệ tử xuất sắc, trong đó Như Hiện và Như Trừng là hai người nổi bật nhất. Thiền sư Như Hiện được tiếp nối y bát của truyền thống Trúc Lâm, còn Thiền sư Như Trừng lập được một thiền phái lấy tên là Liên Tông. Cả hai phái ấy sau này nhập lại làm một, và tăng sĩ của cả hai phái đều đóng góp tích cực vào việc phục hồi những tác phẩm đời Trần.

Kẻ cướp đi tu

03/11/2016, 20:54
Giữa vùng thơm ngát hương từ/Chàng quỳ hứa với thiền sư tâm thành/"Xa nghiệp ác, tạo duyên lành"/Xin làm đệ tử tu hành từ đây.

Công nghiệp của Đông Triều Hầu Trần Đình Ân thời chúa Nguyễn (1624-1705)

16/10/2016, 09:31
Trần Đình Ân là một phật tử thuần thành, chính thức quy y có pháp danh Tịnh Tín, đạo hiệu Minh Hồng. Như vậy ông cùng thế hệ với Tổ sư Minh Châu Hương Hải (1628-1715); có thể là đệ tử tại gia của Thiền sư Viên Cảnh (Lục Hồ) hoặc Viên Khoan (Đại Thâm), là hai vị danh tăng đương thời tại quê hương ông. Dòng thiền này có ảnh hưởng mạnh mẽ ở xã hội Nam Hà, trước khi có cuộc cải cách Phật giáo dưới thời Minh Vương.

Tu Phật phải hiểu Phật (Hết)

11/10/2016, 15:51
Chúng ta ngán tu vì thấy khó. Đó là một cái chướng. Khó thì khó nhưng không ngán, càng khó càng thích tu. Phật tử tu không nhất thiết phải đầu tròn áo vuông như quý thầy cô. Phật dạy tu ở trong tâm. 

Ý nghĩa hai chữ “Hòa thượng”

10/10/2016, 10:51
“Luật Thiện Kiến” chép: “Hòa thượng là tiếng ngoại quốc, tiếng Hán nói: biết có tội, biết không có tội gọi là Hòa thượng”.

Thiền sư và mẹ

27/07/2016, 17:30
Ngài thường đi chợ làng bên/Mua cho mẹ cá, đâu phiền hà chi,/Người ta mai mỉa cười chê/"Ông thầy phá giới, còn gì tu thân!"

1 2 3 4 5 Trang trước