GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chướng duyên…

07/05/2018, 06:38
Mọi việc làm thể hiện như sự sùng kính tôn giáo, tín ngưỡng, lễ nghi chỉ thuộc đức tin chứ không thể gọi là hành trì về tâm linh. Những việc như vậy chỉ gieo duyên lành cho niềm sùng kính; đức tin hình tướng sẽ gặp những chướng duyên ngoại cảnh do tập khí đã gieo trồng trong quá khứ; dù thể hiện sự sùng kính tín ngưỡng hay không, chướng duyên đủ điều kiện vẫn xảy đến.

Hầu hết chúng ta sai lầm, ảo tưởng về những người xung quanh!

03/03/2018, 19:51
"Vào khoảnh khắc nhận ra ba điều này, tôi đã hiểu ra mình phải sống như thế nào thì mới có thể trở nên hạnh phúc" - Đại đức Hae Min.

Phật giáo với những ảo tưởng thời thượng

31/05/2017, 04:05
Đây là bài lên tiếng của một phật tử trí thức về một câu trích dẫn được cho là của nhà bác học Albert Einstein và được vô tình lặp đi lặp lại ở nhiều nơi, trong nhiều năm nay nhưng thiếu nguồn tài liệu khả tín. Qua cách trình bày tỉ mỉ và tận tường của tác giả, chúng ta thấy rõ đây là một nỗ lực thể hiện lòng Bi, Trí và Dũng mà người phật tử nên tự hào. Mong được các bậc thức giả đón nhận hoặc đóng góp thêm ý kiến nếu có để được rộng đường dư luận.

Quỷ La Sát

03/01/2017, 22:37
Đời vì thành kiến sai lầm/Vô minh che lấp, xa gần đua nhau/Chạy theo ảo tưởng trước sau/Nên bao phiền não chuốc mau vào mình.

Một khoảnh khắc, một đời người (Phần 2)

01/05/2016, 11:16
Tu là phải biết rõ mình, luôn nhìn thấy những thói hư tật xấu, soi tỏ từng mống tâm động niệm. Hãy gỡ bỏ những chiếc mặt nạ bôi son trát phấn để thấy đúng về mình.