GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùm ảnh hoa đăng kính mừng Phật Đản tại Busan, Hàn Quốc  

16/05/2018, 09:33
Lễ hội Nhiên Đăng chào mừng Phật Đản tại ngôi già lam Tam Quang tự (Samgwangsa Lantern Festival), thành phố Busan, Hàn Quốc diễn ra từ ngày 29/04 đến 22/05/2018. 

Hàn Quốc: Các tiểu Hòa thượng giao lưu bóng đá kính mừng Phật đản  

07/05/2016, 22:02
Ngày 04 tháng 05 năm 2016, BTC Đại lễ Phật đản, đã tổ chức buổi giao lưu cho chư vị tiểu Hòa thượng góp phần phong trào văn hóa thể thao, tổ chức một trận bóng đá để chào mừng lễ Phật đản PL.2560.

Hàn Quốc: Lễ kỷ niệm 21 năm phát thanh truyền hình Phật giáo BBS

05/02/2016, 13:58
Lễ kỷ niệm 21 năm phát thanh truyền hình Phật giáo (Buddhist Broadcasting System-佛敎放送 - BBS) trạm Busan (01/02/1995-01/02/2016), Hòa thượng Subul Giám đốc phát thanh truyền hình Phật giáo (PTTHPG) (Buddhist Broadcasting System-佛敎放送) (BBS) trạm Busan đã thông qua việc xây dựng tòa nhà mới và PTTHPG.