GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chuyện kể chùa Kỳ Son ở Vĩnh Long

05/01/2017, 09:16
Loan Mỹ là xã có nhiều người dân tộc Khmer đang sinh sống nhất huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian qua, ngoài sự chăm lo về vật chất của chính quyền từ huyện đến xã thì việc quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần, trong đó có nhu cầu hưởng thụ, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng người dân tộc đã được tập trung đúng mức, đáp ứng được nguyện vọng của bà con nơi đây.

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Người mẹ tuyệt vời của tôi

02/07/2016, 09:08
Mẹ không lo cho mình, cứ lo cho người khác thôi. Vậy là tôi phải đi mua thêm một chiếc nữa cho mẹ. Thuê mướn người giúp việc, nhưng quần áo thì mẹ giặt, thức ăn mẹ nấu, chứ không để họ làm...chỉ là phụ giúp mua bán, lau nhà, trông em thôi.