GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Khánh Hòa: Lớp cư sĩ Áo Lam họp mặt cuối năm tại chùa Phù Đức

11/01/2017, 13:14
Ngày 12/12/Bính Thân (09/01/2017) tại chùa Phú Đức (Đồng Đế) Nha Trang, đạo tràng lớp cư sĩ Áo Lam đã tịnh tọa thiền trà họp mặt cuối năm Bính Thân. Đến dự có ĐĐ.Thích Tâm Hiền trú trì chùa và đông đảo phật tử tham dự.


Khánh Hòa: Pháp hội Lương Hoàng Sám ở chùa Phú Đức

30/06/2014, 16:39
Công đức lạy Lương Hoàng Sám vô lượng vô biên, nhân mùa An cư kiết hạ PL.2558, trong các ngày 01, 02, 03/06/Giáp Ngọ (27, 28, 29/06/2014), chùa Phú Đức, số 01 đường Phú Đức, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa đã trang nghiêm tổ chức pháp hội Lương Hoàng Sám Pháp.