GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Bức xúc vì một số quý thầy thiếu oai nghi

24/12/2016, 09:05
Nương theo tinh thần chế giới của đức Phật, mọi oai nghi của chư Tăng trong hiện tại nếu bị cộng đồng phản đối (như hút thuốc lá, uống bia) thì bắt buộc GH phải quan tâm thiết định thêm các nội quy Tăng sự nhằm giữ gìn sự tôn nghiêm của Tam bảo.

Tin như vậy, đáng lo hay đáng mừng?

21/04/2015, 10:54
Tôi vốn là một tay ghiền thuốc lá có hạng. Khi còn “đương thời” mỗi ngày đốt hơn một gói thuốc, thiếu không được. Móng tay vàng đi, răng ám đen, và sau hàng chục năm như thế- người cứ gầy nhằn, viêm phế quản nặng...