GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Hòa thượng Lý Vạn Phụng một vị cao tăng của Phật giáo Hàn Quốc

31/03/2018, 06:30
Hòa thượng Lý Vạn Phụng, pháp hiệu Chí Hổ (1910-2006), một văn nghệ sĩ trí thức Phật giáo Hàn Quốc nổi tiếng, Ngài đã cống hiến cho đạo pháp và dân tộc Hàn Quốc trong lĩnh vực hội họa, thư pháp và những tác phẩm của Ngài được triển lãm quốc tế nhiều nước trên thế giới, Ngài là một trong những nhân tài kiệt xuất của thời đại Phật giáo Hàn Quốc.

Họa sĩ Phạm Tăng từ trần tại Pari hưởng thượng thọ 93 xuân

11/01/2017, 12:13
Họa sĩ Phạm Tăng, nổi tiếng trong các lĩnh vực hội họa, trang trí, điêu khắc, Thiết kế sân khấu, nghiên cứu Phật học, vừa từ trần vào lúc 09 giờ 20 phút sáng ngày 12/12/Bính Thân (09/01/2017) tại Pari, hưởng thượng thọ 93 xuân.

Chùm ảnh La Hán do Hoằng Nhất Luật sư hội họa  

12/12/2015, 14:07
Ngài tính khí đạm bạc, phẩm cách cao thượng, sau khi xuất gia Ngài dùng nghệ thuật thư pháp tả kinh Phật ngữ, cùng chúng sinh kết thiện duyên, đồng thời lưu lại Nghệ thuật trân phẩm được xem là Quốc bảo, tuổi thanh xuân của Ngài sống trong sự thành công hạnh phúc. 

Hàn Quốc: Thiền sư Pháp Trụ nhà hiện đại hóa Thư pháp

04/10/2013, 11:28
Người duy trì và phát huy truyền thống nghệ thuật Thư pháp Hội họa Hàn Quốc mà còn cổ vũ phong trào Thư pháp hiện đại và Thư pháp chữ Hàn Quốc đó là Thiền sư Pháp Trụ