GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Ý nghĩa phước hay họa ngày Táo Quân

20/01/2017, 00:58
Nếu chúng ta là người phật tử thì ngày 23 tháng Chạp không nên theo tập tục văn hóa mê tín dị đoan mua cá chép vàng về để giết hại cúng Ông Táo, việc làm ấy sai trái đạo lý, tổn hại lòng từ bi, chẳng những không có phước còn mang tội, nghiệp báo kiếp sau sinh mạng sẽ tổn thọ.

Cầu nguyện là chánh tín hay mê tín?

17/01/2017, 09:38
Trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu hỏi này không thể trả lời một chiều, tùy chỗ hiểu biết của mỗi người, sự cầu nguyện là mê tín, cũng là chánh tín.

Người xuất gia (Phần 2)

03/12/2016, 09:49
"Phật là cha, Pháp là mẹ. Thuận lời Phật, làm theo Pháp, ấy là hành động đúng với cha mẹ." Người Xuất-gia từ bỏ tất cả, thoát ly gia đình, lấy Phật làm cha, lấy Pháp làm mẹ, thì phải có sự sinh hoạt đúng với cha mẹ ấy. Cho nên vấn đề hành trì được coi là phần chánh, là kết quả phải có của sự lý giải và nguyên nhân cần thiết của sự chứng ngộ mà Người Xuất-gia, đúng với danh nghĩa của mình, không thể không có. 

Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ tát?

11/11/2016, 14:53
Trong các chùa viện của đại thừa Bắc tông, ngoài tượng Phật bổn sư Thích Ca ra, chúng ta còn thấy tượng các chư Phật khác, và luôn luôn sẽ thấy có các tượng của Bồ Tát được thờ phụng rất trang nghiêm. Tại sao không chỉ thờ riêng Phật Thích Ca là đủ rồi như trong các chùa chiền của Nam tông Phật giáo, mà là phải thờ thêm nhiều Phật khác, nhất là tại sao lại phải thờ Bồ Tát, các vị hữu tình chưa hề phải là Phật vậy?

Mê tín hay không mê tín

26/09/2016, 15:17
Hỏi: Khi nói đến đạo Phật là nói đến sự giác ngộ, đến tuệ giác, đến trí tuệ. Điều ấy có nghĩa là đạo Phật không chấp nhận những vấn đề mê tín dị đoan. Vậy thì theo Thiền sư hiện nay chúng ta có cách nào tốt nhất để khắc phục hiện tượng mê tín dị đoan trong chùa, trong lễ hội và kể cả trong thờ cúng tổ tiên.


Bài trừ sắc thái mê tín

08/08/2016, 12:00
Tôi có cảm giác rằng Phật Giáo còn tồn tại rất nhiều hình thái mê tín, đầy rẫy chuyện không hợp lý, khiến người đời sinh hoài nghi và chẳng tin Phật. Những điều như vậy chắc chắn phải cải cách; nếu không sửa đổi một cách triệt để thì tiền đồ của Phật Giáo trong tương lai sẽ như thế nào?

Đầu độc bầu khí quyển bằng niềm tin mù quáng

28/06/2016, 12:13
Dân gian tin rằng, tháng 7 là tháng mở cửa địa ngục, tháng của các vong linh và các cô hồn cõi âm nương tựa vào sự bố thí của cõi dương. Nhiều người tin khi đốt vàng mã, người đã khuất sẽ nhận được, nhờ vậy các vong linh sẽ bớt khổ sở, thiếu thốn...Vào dịp này, trên khắp các tuyến phố, chùa chiền, nơi nào cũng rực lửa hoá vàng, mù mịt khói hương.


Công đức của một số vị thiền sư tiêu biểu đối với việc khắc văn, in kinh sách ở Bắc Ninh thế kỷ XVIII- XIX

31/05/2016, 17:24
Quá trình tìm hiểu Phật giáo ở Bắc Ninh, chúng tôi thấy ở vùng này trước đây nhiều ngôi chùa có cơ sở in kinh sách và có số lượng mộc bản rất lớn, như chùa Đại Giác, chùa Đại Tráng (Tp.Bắc Ninh), chùa Phù Lãng (Quế Võ),... 

Nghệ An: Ban HDPT và những kết quả nổi bật sau 5 năm

11/04/2016, 11:23
Toàn tỉnh hiện có 35 đạo tràng phật tử, trung bình mỗi lần sinh hoạt từ 150 - 700 phật tử thính dự tu học. Mỗi năm, toàn tỉnh có từ 180 - 200 thời thuyết giảng với khoảng 50.000 lượt phật tử thính pháp.

Vật chất hóa văn hóa tâm linh

03/03/2016, 10:55
Lễ hội là những di sản văn hóa phi vật thể quý báu, thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã, địa phương và quốc gia, dân tộc. Người xưa đi lễ đền, chùa bằng lòng thành kính, bằng niềm tin chân chính; còn ngày nay, điều đó đã bị “lấn át” bởi tâm lý thực dụng, niềm tin cực đoan...

1 2 3 4 5 Trang trước