GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Phật tử vì sao lại phải tín ngưỡng Tam Bảo?

30/10/2016, 11:31
Đúng vậy, tín ngưỡng Tam Bảo là nội dung rất riêng biệt của Phật giáo. Các tôn giáo thần quyền, hoặc là chỉ tin Thượng đế, (như đạo Do Thái, đạo Hồi), hoặc là tin chúa cha, chúa con và chúa Thánh Linh (như đạo Cơ Đốc) hoặc là sùng bái thêm Thánh Mẫu nữa (như Đạo Thiên Chúa). 

Phật dạy chăn trâu

29/10/2016, 08:44
Kinh Pháp cú, bài kệ 135, phẩm Đao trượng, nói: “Như người chăn trâu cầm gậy lùa đàn trâu ra đồng cỏ. Cũng vậy, tuổi già và sự chết xua đuổi mạng sống ra đi”.

Niềm vui và sự hiểu biết

15/10/2016, 17:16
Cái tốt, cái lợi thì nhường cho người, cái thiệt hại, cái xấu thì để lại cho mình, đó là hạnh của bậc đại nhân ở trong đời; còn nếu cái tốt, cái lợi để dành cho mình, cái xấu, cái thiệt hại thì đưa cho người khác, đó là cách hành xử của kẻ phàm phu.

Tìm hiểu về Vu Lan

09/08/2016, 11:41
Nói đến Vu-lan, ý người viết muốn nói về những kinh điển liên quan đến ý nghĩa Vu-lan, bao gồm những chú sớ, trước thuật của lịch đại Tổ sư đã dày công biên soạn và đã được xếp vào Đại Tạng cũng như Tục Tạng Kinh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một bài viết sơ lược trong khuôn khổ một đặc san, với những tài liệu khiêm tốn mà người viết được đọc. Hơn nữa, những trước tác của các Tổ sư qua nhiều đời về Kinh Vu-lan-bồn quá nhiều (hơn 60 loại), không thể đối chiếu hết được, chỉ xin chọn một vài tác phẩm quan trọng để dẫn chứng. Ngưỡng mong các bậc cao minh thùy từ chỉ giáo.

Tham thiền không bí quyết chỉ cần sinh tử thiết

02/07/2016, 10:44
Sinh tử chỉ sự sinh diệt của thân ngũ uẩn này. Có sinh tử ắt có luân hồi, ngày nay đang sống thì không biết đến ngày mai còn sống hay chết, nếu không thừa lúc còn khỏe mạnh, hạ thủ công phu giải quyết bệnh lớn sinh tử, mặc dù sinh tử trong chiêm bao chẳng thật, nhưng trong lúc còn đang chiêm bao, vẫn phải chịu khổ sinh tử ràng buộc, phải từ chiêm bao thức tỉnh, ra ngoài chiêm bao, tức kiến tánh thành Phật.

Sám hối phải sám nơi tâm

07/04/2016, 10:33
Việc tu hành không phải chỉ là khắc chế thói xấu của thân mà còn phải hóa giải những chướng ngại của tâm ở bên trong mình.

Đều là phàm phu

03/04/2016, 11:52
Vẫn biết mình tuy còn là phàm phu, dẫu chưa sánh được với bậc thánh nhân, nhưng không vì thế mà tự coi thường. Nỗ lực tiến tu, thường răn nhắc lỗi mình, cố gắng sửa đổi lỗi lầm, không phải là để trở thành bậc thánh mà là thành một người tốt.

Lời vàng vi diệu (P.19)

20/09/2015, 09:35
Trưởng lão(2) chẳng phải bạc đầu/Chẳng vì tuổi tác cơ cầu xưng danh/Trưởng lão do tâm đức thành/Phải đâu thân tướng hư danh bên ngoài!

Lời vàng vi diệu (P.3)

23/07/2015, 08:33
Thân như đồ gốm mong manh/Cột trói tâm giữa... quách thành nhân gian/Ma quân, kiếm báu dẹp tan/Trí tuệ đừng để đa mang phù trầm.

Nguyên lý đầy đủ lý do

07/07/2015, 10:23
Tôi từng mày mò cực khổ để tự học món khó xơi: logic! Biết nói sao? Cũng hiểu chút xíu trong đấy nhớ nhất một trong những nguyên lý cơ bản: nguyên lý đầy đủ lý do.

1 2 Trang trước