GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tu học Phật đúng phương pháp

27/03/2017, 08:41
Người phật tử chân chính sau khi tu học cảm thấy có an lạc hạnh phúc, nên động viên an ủi, hướng dẫn, khích lệ gia đình người thân và bạn bè mình cùng nhau tham khảo, tìm hiểu, học hỏi và áp dụng thực hành lời Phật dạy vào trong đời sống hằng ngày, thông qua sự hướng dẫn của tăng ni.

Nhân tố Enzyme - cuốn sách làm tôi thật sự thay đổi

26/12/2016, 10:59
Tôi tình cờ có được cuốn sách “Nhân tố Enzyme – phương thức sống lành mạnh” của tác giả Hiromi Shinya một cách tình cờ. Tôi đọc ngấu nghiến một mạch hết cuốn sách bởi được dịch giả Như Nữ khuyên rằng tôi rất nên đọc. Phải nói thật rằng, vốn là con mọt sách, mê đọc sách vô cùng, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới đọc được một cuốn sách thú vị và bổ ích đến thế. Cá nhân tôi rất ấn tượng với tít phụ trên bìa sách rằng đây là phương thức sống lành mạnh và lời nói đầu đặt ra vấn đề, rằng bạn có thể sống lâu mà không bệnh tật của chính tác giả.

Chọn đường tu

28/10/2016, 09:41
Tu là sửa cái hư vọng dối trá trở lại “Chân”, sửa những cái xấu xa tồi tệ mục nát trở lại “Mỹ”, sửa cái tội ác tàn bạo trở thành“Thiện”. Tu không có cầu kỳ và rất thực tế như vậy, thì ở thời đại nào, xứ sở nào, hạng người nào lại chẳng nên tu?

Ý nghĩa cúng dường Tam Bảo

21/10/2016, 16:13
Một người phật tử phải phát tâm, hễ có dịp thì cúng dường tam bảo, việc cúng dường luôn luôn có phước báo cho mình, nó cũng là phương pháp tập cho mình xả ly tiền tài của cải, có như vậy mới mau thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Người phật tử phải Phước, Huệ song tu, Phước phải cúng dường, bố thí còn Huệ phải tu tập giữ cho tâm mình được thanh tịnh, nhờ đó thì trí huệ phát sinh.

Tọa thiền dụng tâm ký

14/10/2016, 08:54
Phàm tọa thiền thẳng khiến người mở sáng Tâm địa, an trụ chỗ bổn phận. Chỗ ấy gọi là “Bản Lai Diện Mục” (Mặt thật xưa nay), cũng gọi là “Bản địa phong quang” (chỗ đất mát mẻ sáng suốt).

Đạo Phật là gì?

18/07/2016, 16:36
Đạo Phật dù trải mấy nghìn năm mưa nắng, nhưng tinh hoa vẫn là tinh hoa của đạo, "từ bi", "trí tuệ" và là chân lý chiếu sáng trần gian, u tối, khác nào ánh nắng vầng thái dương chiếu tỏa khấp chân trời, quét sạch mọi tối tâm, đau khổ, mang vui tươi, xán lạn, tin tưởng, hy vọng cho muôn loài. Ở đây, trươc hết, ta hãy hiểu thế nào là "Phật". 

Phương pháp tự Ngộ của Thiền tông

15/06/2016, 09:32
Tôi chuyên tu Tổ sư thiền và chuyên hoằng dương Tổ sư thiền. Hôm nay, giảng về đề tài “Phương pháp tự Ngộ của Thiền tông”. Thiền tông khác hơn các thiền khác, do đức Phật Thích Ca đích thân truyền, là pháp thiền trực tiếp không qua văn tự lời nói. Các thiền nói trong kinh điển đều qua văn tự lời nói, gọi là pháp thiền gián tiếp.

Sự khác biệt của Thiền học với Hình nhi thượng học

26/10/2015, 10:50
Người ta thường hay nhận lầm Thiền học tức là Hình nhi thượng học của Triết học Tây phương, thật ra thì chẳng đúng. Bởi Hình nhi thượng học là một môn học để giải thích bản thể của vạn hữu, mà pháp Thiền là phương pháp dùng để chứng nhập bản thể của vạn hữu. 

Nghiệp thức và tính giác

19/09/2015, 09:34
Hôm nay chúng tôi sẽ giảng về đề tài “Nghiệp thức và Tính giác”, để quí phật tử nhận rõ trên đường tu hành, chúng ta có phương pháp cụ thể như thế nào. 

Đối trị, phương pháp nhiệm mầu

11/09/2015, 14:46
Trong tháng 6 bão lốc, tới miền Đông Bắc đất nước có duyên lành được đảnh lễ thăm đệ tử của HT.Thích Thanh Từ, thầy Thích Kiến Viên (Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử).

1 2 Trang trước