GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Làm thế nào để hiểu kinh Phật?

07/05/2018, 06:39
Làm phật tử thuần túy, bạn phải thật sự vững vàng trong phật sự, hộ trì Tam bảo. Sự hộ trì có nhiều nghĩa: Một là cúng dường, cung cấp dưỡng nuôi chư tăng ni truyền trì giáo pháp Phật; hai là siêng năng tu hành; ba là lập hạnh phật tử làm tiêu biểu cho mọi người, khuyến khích mọi người vào đạo, quy y làm đệ tử đức Phật.

Quảng Nam: Tác pháp Tự Tứ mãn Hạ tại chùa Hòa An

10/08/2014, 11:41
Sáng ngày 13/07/Giáp Ngọ (08/08/2014), Chư tôn thiền đức tăng tại trú xứ an cư phía Nam Quảng Nam (chùa Hòa An, Tp.Tam Kỳ) đã trang nghiêm thanh tịnh tiến hành buổi lễ Tạ pháp - Tự tứ - mãn Hạ sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức.