GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Cầu nguyện và linh ứng: Có mâu thuẫn với nhân quả?

26/10/2018, 13:26
Tất cả chúng sinh đều bị chi phối bởi quy luật Nhân-duyên-quả. Biểu hiện cụ thể của mỗi phút giây đời sống này (về biệt nghiệp-cá nhân cũng như cộng nghiệp-tập thể) chính là trình hiện chân thật nhất của Nhân-duyên-quả.

Thơ về đức Phật Đản sinh

04/05/2017, 13:06
Những người là phật tử,/Cùng tôi hãy chánh niệm,/Hít vào và thở ra,/Chắp tay búp sen hồng,/Để ngay trước ngực mình,/Và đồng thanh niệm Phật,/Nhớ ngày Phật Đản sinh.

Tưởng nhớ ngày Phật Đản sinh

25/04/2017, 12:13
Cách đây hơn 2600 năm, đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại xứ Ấn Độ cổ xưa, cội nguồn của nền văn minh sông Hằng và thế giới. Một sự kiện trọng đại thật là hy hữu và hiếm có, đức Thế Tôn thị hiện vào cõi đời này để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Ngài Đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày Rằm tháng Tư năm 624 trước công nguyên, ngoại thành Ca Tỳ La Vệ, ngày nay là xứ Nepal. Khi đức Thế Tôn thị hiện Đản sinh, tiên nhân A Tư Đà đoán rằng sau này Ngài sẽ trở thành vị Vua Chuyển Luân Thánh Vương và nếu xuất gia học đạo sẽ thành Phật. Lịch sử của đức Thế Tôn có tính siêu việt giống như đóa hoa Vô Ưu mấy ngàn năm mới nở một lần.

Tiếp xúc và cúng dường Phật đản là tiếp xúc với tâm và nguyện Bồ đề

07/05/2014, 15:59
Là đệ tử Phật, chúng ta tiếp xúc với sự ra đời của đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni là chúng ta có cơ hội tiếp xúc với tâm Bồ đề nơi Ngài và ở nơi mỗi chúng ta.