GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Cư sĩ tiên phong về Thiền Phật giáo Hoa Kỳ đã về cõi Phật

06/11/2018, 12:41
Cư sĩ Bernard Glassman rất nổi tiếng trong phong trào “Nhập thất ngoài đường”: Ông và các thiền sinh chuyển những buổi thiền tập ra ngoài đường phố, để sống trong một vài tuần cùng với những người vô gia cư, bên cạnh họ và giống như họ.

Giáo dục đạo đức và nếp sống thiền gia trong “Uy nghi môn”

30/10/2016, 11:34
Nội dung của “Uy nghi môn” còn có những điều răn dạy cụ thể mà bậc Sa di phải thực hành. Những quy định đó có ý nghĩa điều chỉnh hành vi đạo đức của những người mới xuất gia tu Phật bằng cách giáo dục, hướng dẫn hành vi ứng xử đối với mọi người trong xã hội

Sư chú: "Con xin trả lại Ipad"...

02/07/2013, 09:52
"Sư chú không nên dùng Ipad nếu như mình chưa có công việc cần thiết dùng đến nó. Theo con, sư chú nếu có thời gian sư chú nên đọc kinh sách, có nhiều ý nghĩa thiết thực hơn..."