GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

»

Cơ cấu và thành phần nhân sự Ban TTTT Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ (2012 - 2017)

Cơ cấu và thành phần nhân sự Ban TTTT Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ (2012 - 2017)

10/17/2013 10:44:00 AM
Chuẩn y nhân sự Ban TTTT Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 99 thành viên, do Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN làm Trưởng ban

Danh sách nhân sự BTS Thành hội Hà Nội Nhiệm kỳ VII (2012-2017)

08/10/2013, 10:06
BAN CHỨNG MINH: 1. Hòa thượng Thích Quảng Lợi - Chùa Thị Nguyên - Thanh Oai

GHPGVN: Ra mắt nhân sự Ban Pháp chế  

06/09/2013, 11:57
Sáng nay, 02/08/Quý Tỵ (06/09/2013), tại Văn phòng II TƯGH, Ban Pháp chế Trung ương đã làm lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt nhân sự.

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

02/12/2012, 13:34
HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương. HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

02/12/2012, 13:24
Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký:       Hòa thượng Thích Thanh Sam. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

02/02/2012, 14:24
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

02/02/2012, 14:12
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

02/02/2012, 13:56
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

02/02/2012, 13:48
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)

01/02/2012, 14:29
Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử