Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thọ giới Bồ tát nhưng không đến chùa Bố tát kiểm giới có mang tội không?

Thọ giới Bồ tát nhưng không đến chùa Bố tát kiểm giới có mang tội không?

9/18/2015 8:58:00 AM
Kính bạch thầy, con đã thọ giới Bồ tát, nhưng thỉnh thoảng con không có đến chùa sám hối và Bố tát nghe giới, như vậy con có phạm giới không? Có phạm tội không?

Phật tử đi chùa như thế nào mới đúng?

09/09/2015, 19:13
Một phật tử khi Quy y và thường xuyên sinh hoạt với một chùa, nhưng lại đến công quả và dự khóa tu ở một ngôi chùa khác, như thế, thì có lỗi là bỏ chùa của mình hay không? 

Đời mạt pháp nên tu pháp môn nào thích hợp?

08/09/2015, 13:54
Nếu chấp vào lời nói, ví như chấp vào tứ cú của Phật: Cú thứ nhất “Có”, cú thứ nhì “Không”, cú thứ ba: “Chẳng có chẳng không”, cú thứ tư: “Cũng có cũng không”. Mà ý Phật là muốn mình lìa tứ cú: hễ chấp “Có” thì Phật nói “Không” để phá chấp, hễ chấp “Không” thì Phật nói “Có” để phá chấp của chúng sinh. 

Bối cảnh Phật thuyết Chú Lăng Nghiêm

18/07/2015, 10:29
Mỗi buổi sáng sớm, con thường trì tụng chú Lăng Nghiêm, nhưng con không hiểu nghĩa Lăng Nghiêm là gì? Và nguyên nhân nào mà Phật nói bài chú đó? Kính xin thầy giải thích cho con được rõ.

Giúp người Quy y có phước và tội không?

17/07/2015, 17:33
Khuyên một người biết tu hành làm lành lánh dữ, thì sẽ bớt đi một chỗ giam cầm trong nhà tù. Nếu như ai nấy đều tu thân hành thiện hết, thì làm gì có nhà tù trên trái đất này. Do đó, đứng về mặt chỉ ác hành thiện, tạo cho xã hội có đời sống tương đối an bình, thì lời khuyên của các nhà đạo đức chân thật rất có giá trị. 

Giáo pháp của đức Phật trải qua nhiều đời có bị sai lệch không?

11/07/2015, 11:11
Bạch Thầy, có người hỏi con: Giáo pháp của Phật để lại trải qua thời gian lâu dài, như vậy, xin hỏi có còn nguyên vẹn hay có bị sai lệch hay không? Con không biết phải trả lời sao. Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp giùm con.

Chư Thiên từ đâu tới để dâng hoa cúng dường

18/06/2015, 09:56
Trong kinh diễn tả, khi đức Phật thuyết pháp có các Chư thiên đến tung hoa cúng dường. Xin hỏi: Chư thiên từ cõi nào đến? Hoa từ đâu mà có?

Cho chim ăn có mang tội hủy của hay không?

17/05/2015, 09:40
Kính bạch thầy, khi ăn đồ ăn dư, như cơm, bún v.v.. con thường đem ra để ngoài trời cho chim ăn. Như vậy, không biết con có mang tội phí phạm hủy của hay không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp nỗi thắc mắc này cho con. Con cảm ơn thầy.

Tam bành lục tặc là gì?

01/05/2015, 11:17
Kính thưa thầy, con thường nghe nói tam bành lục tặc mà con không hiểu tam bành là gì? Lục tặc là sao? Kính mong thầy giải đáp cho con hiểu. Con cảm ơn thầy.

Khác biệt giữa lạy Phật, Bồ tát với các vị thần linh?

30/04/2015, 16:08
Đạo Phật là đạo của hiểu biết và trí tuệ. Người phật tử tu tập chỉ tin theo lời Phật giảng dạy trong kinh điển và qua lời giảng dạy của một số bậc thầy chơn chánh. Không nên tin và dựa vào các thầy cúng, thầy pháp, thầy đồng, thầy bói để rồi nay thì làm theo lời thầy này, mai lại nghe thầy cúng, thầy pháp kia chỉ vẽ lại làm theo họ.