GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

» »

Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I  

11/24/2012 2:41:00 PM
Các Trưởng ban các ngành hoạt động cố gắng hoàn thành dự thảo nội dung chương trình hoạt động, thành phần nhân sự và nội quy cho mỗi ngành, đệ trình Ban Thường trực Trung ương Giáo hội tham gia ý kiến và xét duyệt.

Trích báo cáo về quá trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

20/11/2012, 20:48
Phật giáo đồ Việt Nam, trong mọi tình huống khó khăn của đất nước đã luôn luôn xích lại gần nhau, cố gắng tập họp hàng ngũ, xây dựng lại lực lượng, để chấn hưng đạo pháp phục vụ dân tộc một cách hữu hiệu và đắc lực hơn. Chỉ kể từ sau cách mạng tháng Tám thành công đến nay đã có bốn cuộc vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 1981 - 1987

20/11/2012, 20:36
Nhiệm kỳ I là thời kỳ xây dựng và củng cố cơ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam với 50 thành viên Hội đồng Chứng minh, 49 thành viên Hội đồng Trị sự, thành lập 28 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành hội, 6 ban ngành hoạt động.

Lời kêu gọi của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam  

19/11/2012, 15:17
Các đại biểu bất luận ở tổ chức, giáo hội, hệ phái nào, cũng đều đem tất cả nhiệt tình và thành tâm thiện chí đóng góp cho đại hội, qua thái độ cởi mở và cảm thông với tinh thần đoàn kết và xây dựng của mình

Đại cương chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I  

18/11/2012, 09:08
Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương phát triển tình đồng đạo với Phật tử các nước, đoàn kết hữu nghị với các tổ chức nhân dân yêu chuộng Hòa bình tiến bộ trên thế giới, sưu tầm, nghiên cứu và phổ biến các lời Phật dạy về hòa bình

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Đại hội I)  

20/10/2012, 11:20
Hiến chương này gồm có 11 chương và 46 điều được Đại hội đại biểu thống nhất Việt Nam cả nước soạn, duyệt, nhất trí thông qua và biểu quyết

Tuyên bố của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam  

21/08/2012, 09:29
Thấm nhuần tinh thần từ bi,  hòa bình của Đức Phật, Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam cực lực lên án chính sách hiếu chiến của các thế lực đế quốc và phản động do đế quốc Mỹ cầm đầu.

Tâm thư gửi Chủ tịch HĐNN nước CHXHCN Việt Nam  

26/02/2012, 11:03
Phật giáo Việt Nam luôn luôn đoàn kết chặt chẽ với các đoàn thể, nhân dân trong đại gia đình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động tích cực trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

01/02/2012, 14:18
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng  Thích Minh Nguyệt. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Ấn Lâm.

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì I (1981-1987)

31/01/2012, 16:24
Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Thủ.Phó Chủ tịch thường trực: Hòa thượng Thích Thế Long và Hòa thượng Thích Trí Tịnh.Phó Chủ  tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Thanh Chân, Hòa thượng Thích Bửu Ý, Hòa thượng Thích Giới Nghiêm...