GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

» »

Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

2/2/2012 1:48:00 PM
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

01/02/2012, 13:54
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

28/01/2012, 15:23
Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là điều hòa hợp nhất các hệ phái Phật giáo Việt Nam cả nước để hộ trì và hoằng dương Phật pháp, phục vụ dân tộc và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần Hòa bình an lạc cho thế giới.

Thư của Đại hội gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước

28/01/2012, 15:18
Những điểm nêu trên, Giáo hội chân thành tín tưởng sự tán đồng của chư Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước, sẽ được thể hiện qua những đóng góp cụ thể nhằm thành tựu viên mãn hạnh nguyện hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh

Thư của Đại hội gửi cụ Thủ tướng Chính phủ

28/01/2012, 15:10
Đại hội chân thành cảm tạ cụ Thủ tướng và các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương dưới quyền lãnh đạo của Cụ, đã quan tâm tới Đại hội và hỗ trợ cho Đại hội thành công viên mãn

Diễn văn bế mạc Đại hội

25/01/2012, 16:57
Ôn lại quá trình hoạt động của Giáo hội trong 10 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua, hẳn không ai trong chúng ta có thể phủ nhận Phật giáo Việt Nam đang từng bước ổn định. Đó là sự vững vàng, lớn mạnh về tổ chức nhân sự

Thư của Đại hội gửi cụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

24/01/2012, 17:12
Đại hội chân thành cảm tạ sự quan tâm của Cụ Chủ tịch cũng như sự giúp đỡ tích cực có hiệu quả của các cơ quan chức năng dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch đối với mọi công việc của Đại hội.

Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

24/01/2012, 17:07
Với niềm tin đó, Đại hội xin bày tỏ một lần nữa với Cụ Tổng Bí thư lòng biết ơn chân thành về bức thư của Cụ nói lên những tình cảm cao quý, tốt đẹp của Cụ đối với Phật giáo Việt Nam.

Nghi quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN

24/01/2012, 16:56
Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 60 vị chính thức và 10 vị bổ sung theo điều 14 chương V dự thảo tu chỉnh Hiến chương, Thông qua danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự  do Hội đồng Trị sự  họp phiên thứ nhất bầu ra (có danh sách kèm)

Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc

24/01/2012, 16:51
Nhiệm kỳ II vừa qua, Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, lợi đạo, ích đời như đã được Đại hội Giáo hội xác nhận, thể hiện truyền thống Phật giáo Việt Nam gắn bó với Dân tộc ngày càng được tô bồi vun đắp