GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Đặc điểm của Phật giáo Hoa tông ở Nam bộ

Đặc điểm của Phật giáo Hoa tông ở Nam bộ

9/26/2016 9:03:00 AM
Trong đoàn di dân từ miền Trung vào Nam khai phá vùng đất mới, có cả người Việt và những người từ Trung Quốc đến Việt Nam định cư vào nhiều thời điểm khác nhau. Phật giáo (PG) sử có đề cập đến sự hiện diện của nhiều thiền sư Trung Hoa đến Việt Nam truyền đạo từ gần hai thiên niên kỷ trước. 

Biệt nghiệp và cộng nghiệp

24/09/2016, 10:43
Tất cả phật tử chúng ta hãy sống thiện như những cái cây có bộ rễ toàn hút những chất ngọt trong đất. Nhất định đời sống chúng ta sẽ an lạc hạnh phúc.

Theodore Stcherbatsky - nhà bác học Phật giáo ở Liên Xô

15/09/2016, 15:07
Bởi lẽ, nói chung, Ông là một học giả lỗi lạc về tất cả Ấn Độ học, Ông còn là một nhà bác học Phật giáo rất uyên thâm, đặc biệt về nhận thức luận và luận lý học (Nhân Minh luận Phật giáo).

Vấn đề thời đại qua lăng kính Bát chánh đạo của Phật giáo

13/09/2016, 11:41
Đức Phật diệt độ cách đây đã gần 3.000 năm, một khoảng thời gian rất dài, trải qua biết bao sự biến thiên đổi dời của nhiều thời đại, lịch sử đã nhiều lần sang trang, thế nhưng bát chánh đạo vẫn không hề thay đổi hay lỗi thời, mà ngược lại bát chánh đạo ngày càng thích hợp với chân lý của mọi thời đại. 

Vấn đề "tâm vật" trong đạo Phật

11/09/2016, 15:03
Đạo Phật không vướng vào duy tâm, không vướng vào duy vật, nhưng cũng không phải một nhị nguyên thuyết. Duy thức học đạo Phật chủ trương rằng ngũ uẩn tức là toàn thể những hiện tượng vật lý, tâm lý (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), đều là những thứ phát hiện của"chủng tử" tiềm tại trong A lại gia thức (Alaya – vinnana) mà thôi.

Nguyên lý bất định Heisenberg và cái nhìn phật pháp

07/09/2016, 13:01
“Bất kỳ ai nói rằng anh ta có thể nghĩ về vật lý lượng tử mà không bị choáng váng thì điều đó chỉ chứng tỏ rằng anh ta chẳng hiểu gì về ý nghĩa căn bản của vật lý lượng tử”.


Nghi thức và tập tục Phật giáo

03/09/2016, 14:25
"Tâm không những chỉ gây bịnh, mà cũng chữa bịnh. Một bịnh nhân lạc quan có nhiều hy vọng được hồi phục hơn là người bịnh luôn luôn lo âu và bất mãn. Có nhiều trường hợp được ghi nhận cho thấy rằng một niềm tin vững chắc có khả năng chữa trị, luôn cả những chứng bịnh thuộc hữu cơ, hầu như tức khắc."

Tại sao tâm là không lại có vô số công dụng?

03/09/2016, 14:07
Trong các bài thuyết giảng của mình, Thiền sư Thích Duy Lực nói rằng “Tâm như hư không vô sở hữu-心如虚空無所有”(Vô sở hữu = Không có thật) không là gì, không có nghĩa lý gì cả nhưng nhờ vậy mà tâm có vô số công dụng.

Vấn đề tự do

02/09/2016, 13:54
Đứng về phương-diện vũ-trụ, đạo Phật chủ-trương rằng thế-giới là một sáng-tạo-phẩm cộng-đồng của nghiệp-lực chúng-sinh. Những chúng-sinh nào cùng mang chung một nghiệp-nhân thì cùng sống trong một thế-giới cộng báo, tức là nghiệp-quả chung cho tất cả các chúng-sinh ấy, gọi là cộng-nghiệp. Tự thân của mỗi chúng-sinh cũng là nghiệp-quả, nhưng bất-cộng-nghiệp.


Ý nghĩa Pháp hội trai đàn Thủy Lục

01/09/2016, 14:47
Hôm nay, các giới chức đồng phát tâm kiến lập pháp hội Thủy Lục để truy điệu các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Vì vậy, tôi sẽ giảng thuyết sơ về duyên khởi của sự kiến lập đàn tràng Thủy Lục.