GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Cập nhật lúc 10:48 17/03/2017 (GMT+7)

Dụng công tu hành

(PGVN)

Tu hành đâu chỉ tham thiền, tĩnh tọa, tụng kinh, lạy Phật mới là tu, mà là tất cả thời, tất cả chỗ đều phải tu hành. Người tu thì lúc nào cũng phải như như bất động. Khi làm việc vẫn phải phải tiếp tục dụng công. Sao cho "Động không chướng ngại Tịnh, Tịnh không chướng ngại Động". Động, Tịnh chẳng phải hai.

Thời xưa, có nhiều bậc cao tăng, đại đức đều từ trong công việc cực nhọc mà có được thành tựu. Cho nên làm việc cũng là một phần của sự tu hành. 
Ảnh: Chơn Quán (Nguồn: huyenkhongsonthuong.com)
Ảnh: Chơn Quán (Nguồn: huyenkhongsonthuong.com) 
Người tu hành làm việc với tinh thần vô sở cầu, tất cả vì lợi ích chúng sinh nên tinh thần làm việc là quên mình.
Ảnh: Chơn Quán (Nguồn: huyenkhongsonthuong.com) 
Ảnh: Chơn Quán (Nguồn: huyenkhongsonthuong.com)  
Qua công việc cũng có thể thấy người tu hành có thật sự trì giới một cách nghiêm chỉnh hay không. Trong lúc làm việc mệt nhọc, bận rộn có giữ được tâm bình, khí hòa, không nổi nóng, không giận giữ hay không; có tinh thần hy sinh, cống hiến phục vụ hay không.(*)
Ảnh: Chơn Quán (Nguồn: huyenkhongsonthuong.com)  
Học giới không chỉ dụng công trên mặt chữ nghĩa mà còn nỗ lực thực hành. Như vậy mới có thể rèn luyện nên một nhân cách cao thượng. 
Ảnh: Chơn Quán (Nguồn: huyenkhongsonthuong.com)   
Sống trong tăng đoàn thì lợi ích của cá nhân phải hòa hợp cùng lợi ích tập thể, không còn cái tiểu ngã mà phải hướng đến tinh thần vô ngã, vị tha trong nhà Phật. 
Ảnh: Chơn Quán (Nguồn: huyenkhongsonthuong.com)   

Hồng Yến (Tổng hợp)

Chú thích:
(*) Trích trong Một ngày tu tại Vạn Phật Thánh Thành, Link: http://www.dharmasite.net/TuhanhTaiVPTT.htm

Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Dụng công tu hành

Tu hành đâu chỉ tham thiền, tĩnh tọa, tụng kinh, lạy Phật mới là tu, mà là tất cả thời, tất cả chỗ đều phải tu hành. Người tu thì lúc nào cũng phải như như bất động. Khi làm việc vẫn phải phải tiếp tục dụng công. Sao cho "Động không chướng ngại Tịnh, Tịnh không chướng ngại Động". Động, Tịnh chẳng phải hai.

Dụng công tu hành Dụng công tu hành
710 700
Tu hành đâu chỉ tham thiền, tĩnh tọa, tụng kinh, lạy Phật mới là tu, mà là tất cả thời, tất cả chỗ đều phải tu hành. Người tu thì lúc nào cũng phải như như bất động. Khi làm việc vẫn phải phải tiếp tục dụng công. Sao cho "Động không chướng ngại Tịnh, Tịnh không chướng ngại Động". Động, Tịnh chẳng phải hai.