GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Cập nhật lúc 08:53 16/11/2016 (GMT+7)

Ninh Thuận: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tường

(PGVN)

Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được sự quan tâm của BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng Môn đồ pháp quyến, tận tình chăm sóc, nhưng hóa duyên ký tất, nên Ni trưởng đã an nhiên viên tịch vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2016 (ngày 16 tháng 10 năm Bính Thân). 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH NINH THUẬN
BAN TRỊ SỰ
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------------------
Ninh Thuận, ngày 15 tháng 11 năm 2016


CÁO BẠCH TANG LỄ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
- Ngưỡng bạch Chư tôn Giáo phẩm,
- Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Chư Đại đức tăng, ni.
-  Kính thưa quý phật tử gần xa.

BAN TANG LỄ VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN THÀNH KÍNH BÁO TIN
 
CỐ NI TRƯỞNG  THÍCH NỮ DIỆU TƯỜNG

- Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội T.Ư GHPGVN
- Ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận
- Trưởng ban Từ thiện Xã  hội GHPGVN tỉnh Ninh Thuận
- Phó Trụ trì Bửu Lâm Ni Tự
 
Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng Môn đồ pháp quyến, tận tình chăm sóc, nhưng hóa duyên ký tất, nên Ni trưởng đã an nhiên viên tịch vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2016 (ngày 16 tháng 10 năm Bính Thân).

Trụ thế :71 năm
Hạ Lạp: 42

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc : 17  giờ ngày 15 tháng 11  năm 2016 (nhằm ngày 16  tháng 10  năm Bính Thân).

Kim quan cố Ni Trưởng  được tôn trí tại Bửu Lâm Ni Tự

Lễ viếng bắt đầu lúc 19  giờ  ngày 15 tháng 11  năm 2016 (ngày 16 tháng 10  năm Bính Thân) đến 20 giờ  ngày 18 tháng 10 năm Bính Thân.

Lễ cung tống kim quan  vào lúc 6 giờ ngày 19  tháng 10  năm Bính Thân, trà tỳ tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Thay mặt Ban tổ chức và Môn đồ pháp quyến, chúng tôi thành tâm bái thỉnh Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức tăng, ni hoan hỷ chấn tích quang lâm cùng quí phật tử gần xa vân tập về Bửu Lâm Ni Tự để trợ tiến Giác linh cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

TM. BAN  TANG LỄ
Trưởng Ban


TT.Thích Hạnh Thể

Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Ninh Thuận: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tường

Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được sự quan tâm của BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng Môn đồ pháp quyến, tận tình chăm sóc, nhưng hóa duyên ký tất, nên Ni trưởng đã an nhiên viên tịch vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2016 (ngày 16 tháng 10 năm Bính Thân). 
Ninh Thuận: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tường Ninh Thuận: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tường
710 700
Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được sự quan tâm của BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng Môn đồ pháp quyến, tận tình chăm sóc, nhưng hóa duyên ký tất, nên Ni trưởng đã an nhiên viên tịch vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2016 (ngày 16 tháng 10 năm Bính Thân).