GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Cập nhật lúc 09:55 11/09/2018 (GMT+7)

Tưởng nhớ Sư bà Tâm Hoa, chùa Tâm Ấn

(PGVN)

"Nguyện đưa ni chúng lên bờ giác/Thệ dắt nữ lưu khỏi bụi hồng/Tòng bá há nài cơn tuyết đổ/Vào sinh ra tử cũng như không"

 
Sư Bà Tâm Hoa, chùa Tâm Ấn (thành phố Quy Nhơn - Bình Định)
(1911- 2018)

Tâm Ấn sao vừa rụng
Trời Quy Nhơn úa màu
Dạt dào câu niệm tụng
Bốn chúng tiếng kinh cầu

Tường Vân thêm long vị (1)
Ni Bộ mất tựa nương
Một đời làm xuất sĩ
Duyên hết... Sư lên đường

Làm người trên thế kỷ
Hoằng đạo chấn tông phong
Nụ cười luôn hoan hỷ
Thương ghét không để lòng

Trên trăm người đệ tử
Sư Bà lo vuông tròn
Tâm không hề bỉ thử
Tình sâu nặng núi non

Tòng lâm của Ni chúng
Thạch trụ nhà Như Lai
Ai soạn nghi phụng cúng? (2)
Cầu nguyện ngự liên đài

"Nguyện đưa ni chúng lên bờ giác 
Thệ dắt nữ lưu khỏi bụi hồng 
Tòng bá há nài cơn tuyết đổ 
Vào sinh ra tử cũng như không" (3)

Ngày 10/9/2018

Thích Giác Tâm
------------------------
Chú thích:
(1) Ni trưởng y chỉ Đức đệ nhất Tăng thống Thích Tịnh Khiết, Tổ đình Tường Vân, thành phố Huế - Thừa Thiên
(2) Lúc sinh tiền, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Quang có soạn cho Ni trưởng một nghi thức cúng riêng khi Ni trưởng viên tịch.
(3) Năm 2002, Ni trưởng có nhờ tôi chắp bút, viết tiểu sử của Ni trưởng. Năm đó Ni trưởng nói rằng sinh năm 1911 (Tân Hợi) và có đọc cho tôi nghe bài thơ của Ni trưởng làm. Bốn câu thơ trong ngoặc kép được trích lại trong bài thơ gồm 8 câu.

Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Tưởng nhớ Sư bà Tâm Hoa, chùa Tâm Ấn

"Nguyện đưa ni chúng lên bờ giác/Thệ dắt nữ lưu khỏi bụi hồng/Tòng bá há nài cơn tuyết đổ/Vào sinh ra tử cũng như không"
Tưởng nhớ Sư bà Tâm Hoa, chùa Tâm Ấn Tưởng nhớ Sư bà Tâm Hoa, chùa Tâm Ấn
610 700
"Nguyện đưa ni chúng lên bờ giác/Thệ dắt nữ lưu khỏi bụi hồng/Tòng bá há nài cơn tuyết đổ/Vào sinh ra tử cũng như không"