Tag: 3 việc cần làm trước khi kết hôn

3 việc quan trọng cần làm trước khi kết hôn dưới góc nhìn của Phật giáo

Có sự chuẩn bị chu đáo cho việc kết hôn là đảm bảo cho một cuộc hôn nhân bền vững trong tương lai. Có như vậy, chúng ta mới trưởng thành, mới có thể đồng tâm, hiệp lực, thương yêu nhau, cùng xây dựng gia đình Phật hóa trên con đường đời thánh thiện.
09:20 22/11/2019