Tag: ăn chay tại Pháp

500 nhân vật công khai khởi động chiến dịch ngày ăn chay tại Pháp 

Chiến dịch được gọi là “Thứ hai xanh” hay còn gọi là “Lundi Vert” trong tiếng Pháp. Chiến dịch đã đưa ra một bản kiến nghị thu thập 500 chữ ký từ các nhân vật của công chúng như: Chính trị gia, Nghệ sĩ, Nhà nghiên cứu, Tổ chức phi Chính Phủ, cũng như Hòa thượng Mattheu Ricard - Tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng.
07:01 05/03/2019