Phật Giáo

Ấn Độ: Tăng, ni sinh đại học Pune tổ chức tưởng niệm cố HT.Thích Đạt Đạo

Thứ năm, 18/09/2013 | 13:44

Ngày 16/09/2013(12/08/Quý Tỵ) tăng, ni sinh đại học Pune tổ chức lễ tưởng niệm và kỳ nguyện Giác linh cố Hòa thượng Thích Đạt Đạo tại chùa Buddha Vihara thuộc khuôn viên trường Đại học Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ

Nghe tin Hòa thượng viên tịch nơi quê nhà. Chúng con thật bàng hoàng xúc động và vô cùng kính tiếc một bậc thầy đã hết lòng vì sự nghiệp hoằng pháp độ sinh; một bậc thầy đã hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo bao thế hệ tăng, ni trẻ. 
 
Ngày 16/09/2013(12/08/Quý Tỵ) nơi ngôi chùa Buddha Vihara thuộc khuôn viên trường Đại học Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ, chúng con, những tăng, ni sinh viên hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã thọ ân của Người, tổ chức lễ tưởng niệm và kỳ nguyện Giác linh cố Hòa thượng Thích Đạt Đạo. 

Khóa lễ được bắt đầu bằng đôi dòng tưởng niệm đến cố Hòa Thượng do ĐĐ.Thích Hoằng Hòa đại diện tăng, ni sinh viên kính dâng lên trước di ảnh của Người. Tiếp đến là khóa lễ kỳ nguyện, tất cả đạo tràng đều lắng lòng thanh tịnh tụng kinh, niệm Phật cầu nguyện Giác linh cố Hòa Thượng thượng Đạt hạ Đạo Tân viên tịch cao đăng Phật quốc. 
 
Toàn thể tăng, ni sinh viên đứng trước di ảnh của cố Hòa Thượng vọng hướng về Người và thành kính đảnh lễ đến bậc thầy khả kính trong niềm xúc động và kính tiếc vô biên. Tất cả tăng, ni sinh viên chúng con không biết nói gì hơn khi đứng trước di ảnh của Thầy, chúng con xin được:
Đốt nén tâm hương tiễn biệt Thầy
Thầy về Tịnh Độ cõi phương Tây
Trường xưa lưu dấu bao kỷ niệm
Đôi dòng kính tiếc kể từ đây!
 
Thành kính đảnh lễ và cầu nguyện Bát Nhã Đường Thượng Hòa Thượng thượng Đạt hạ Đạo Tân viên tịch Giác linh cao đăng Phật quốc!

Hân Từ - Khai Tâm

Khai Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z