Phật Giáo

Ấn tượng sâu sắc của Phật tử về 18 vị La Hán chùa Tây Phương

Thứ năm, 04/03/2013 | 13:54

Thế giới sa bà chính là thế giới trần tục mà chúng ta đang sống, một thế giới vẫn còn những cuộc chiến tranh đâu đó trên các lục địa, vẫn còn những tham vọng ngu muội mà chưa tỉnh ngộ

Chùa Tây Phương ở huyện Thạch Thất, Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc cổ và là một trung tâm Phật giáo nổi tiếng trong vùng. Trong chùa còn lưu giữ nhiều tượng cổ quý giá, trong đó có 18 pho tượng La Hán mà Nhà thơ Huy Cận đã mô tả trong bài thơ “Các Vị La Hán Chùa Tây Phương” bài thơ đó đã ra đời cách đây hơn 50 năm (1960) và đã được giảng dạy cho học sinh bậc phổ thông trong nhiều năm sau đó.

Ở mỗi góc độ cũng có cái nhìn khác nhau và với một góc nhìn đa chiều của một Phật tử, sau khi đến chùa thắp hương, tác giả không chỉ có ấn tượng sâu sắc mà còn có cảm nhận và lý giải của riêng mình về 18 vị La hán chùa Tây phương.

Trông bề ngoài có vẻ như khắc khổ nhưng các vị La hán lại mang tâm Phật trong mình và không nỗi ưu tư (Tâm Phật bao dung bất ưu phiền). Các vị ngồi thiền khắc khổ cũng vì nhân thế (Khắc khổ tọa thiền vi nhân thế). Cũng có vị chau mày nhưng cái chau mày ấy là biểu hiện sự giận giữ và phẫn nộ với  lũ quan tham đang tồn tại ở trên đời (Túc mi chấn nộ lũ quan tham):

Thập bát Chư Thần La hán linh (*1)

Tọa thiền ngự  tại Tây Phương Tự

Tâm Phật bao dung bất ưu phiền

Khắc khổ tọa thiền vi nhân thế

Túc mi chấn nộ lũ quan tham (*2)

Thế giới sa bà chính là thế giới trần tục mà chúng ta đang sống, một thế giới vẫn còn những cuộc chiến tranh đâu đó trên các lục địa, vẫn còn những  tham vọng ngu muội mà chưa tỉnh ngộ:

Thế giới sa bà đa sầu khổ (*3)

Ngu si mê vọng bất tỉnh lai

                                     Ảnh sưu tầm trên Internet

Chính vì thế giới sa bà đa sầu khổ ấy mà các vị La hán ngự thiền trong chùa (lam) để tế độ cứu vớt người khỏi bể khổ, như người vớt kẻ chết đuối chở sang bên kia sông vậy và giải thóat cho mọi nỗi sầu:

Chư vị ngự lam thiền tế độ (*4)

Giải thoát thế nhân mọi nỗi sầu

Các vị ngự trong chùa nhưng thấu hiểu mọi điều xa gần, cũng như mỗi việc ta làm tốt hay xấu đều có Quỷ Thần chứng giám, trong đó lũ tham tiền và mua quan bán chức cũng không thóat khỏi vòng kim cô của Phật pháp:

Chư vị tọa thiền giai viễn thấu (*5)

Khán lũ tham tiền mại mãi quan (*6)          

Các vị tọa thiền ở nhiều tư thế khác nhau,18 vị bao quát cả 4 phương và bao quát cả không gian mà người trần tục ta đang sống, đồng thời trông trời nhìn đất, khai tâm, khai sáng, tạo phúc cho thập phương và cho con cháu được thành hiền tài:

Chư vị ngự thiền đa tư thế

Thập bát chư Thần hướng tứ phương (*7)

Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng (*8)

Tạo phúc thập phương tử tôn hiền

Có vị thân gầy gân guốc như đang mang một nỗi khổ đau (Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ) nhưng chính cái thân gầy gân guốc và nỗi khổ đau ấy lại đang gánh vác cho nhân thế được thái lai (Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai).

Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ (*9)

Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai (*10)

Chư vị tọa thiền với nhiều sắc thái khác nhau, trong trầm ngâm, trong im lặng để dõi theo và tạo phúc, giải oan cho người hiền:

Chư vị tọa thiền đa sắc thái

Tập phúc nghênh tường giải hạn oan

Chư vị ngự thiền mà tâm đầy bao dung và quảng đại, sẵn sàng cứu những kẻ hối cải và giải oan cho những kẻ lầm đường:

Chư vị tọa thiền tâm quảng đại

Cứu  nhân hối cải giải oan phiền

Giải nghĩa:(một số từ)

(*1)-Thập bát Chư Thần La Hán linh: 18 Vị La Hán Thần Linh Thiêng

(*2)-Túc mi chấn nộ lũ quan tham : Chau mày giận giữ lũ quan tham

(*3)- Thế giới Sa Bà đa sầu khổ: Là thế giới trần tục ta đang sống

(*4)- Chư Vị ngự Lam thiền tế độ: Ngự Lam là ngự ở trong Chùa (Lam cùng nghĩa với chữ Tự,nghĩa  là Chùa)

(*5)-Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu : Các Vị ngồi đó xa gần đều thấu

(*6)-Khán lũ tham tiền.mại mãi quan : Xem kẻ tham tiền mua bán quan

(*7)Thập bát chư Thần hướng tứ phương : 18 Vị La Hán bao quát 4 hướng

(*8)-Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng : Trông Trời nhìn Đất khai tâm khai sáng

(*9)Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ : Thân gầy gân guốc bao nỗi khổ

(*10)Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai : Chịu khổ cho đời đặng thái lai

Dưới đây là toàn bộ bài thơ bằng chữ Hán của tác giả (Sáng tác tháng 2 năm 2012)  về 18 vị La Hán Chùa Tây Phương:

Bài A1: 西

西

 

.

姿Dịch Bài A1: 18 Vị Thần La Hán Chùa Tây Phương

Thập bát Chư Thần La Hán  linh (*1)

Tọa  thiền ngự  tại Tây Phương Tự

Tâm Phật bao dung  bất  ưu phiền

Khắc khổ tọa thiền vi  nhân thế

Túc mi chấn nộ lũ quan tham (*2)

Thế giới Sa Bà đa sầu khổ (*3)

Ngu si mê vọng bất tỉnh lai

Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ (*4)

Giải thóat  thế nhân mọi nỗi sầu

Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu (*5)

Khán lũ tham tiền mại mãi quan (*6)

Chư Vị ngự thiền đa tư thế

Thập bát chư Thần hướng tứ phương (*7)

Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng (*8)

Tạo phúc thập phương  tử tôn hiền

Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ (*9)

Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai (*10)

Chư Vị tọa thiền đa sắc thái

Tập phúc nghênh tường giải hạn oan

Chư Vị tọa thiền tâm quảng đại

Cứu  nhân hối cải giải oan phiền

Giải nghĩa(một số từ)

(*1)-Thập bát Chư Thần La Hán  linh: 18 Vị La Hán Thần Linh Thiêng

(*2)-Túc mi chấn nộ lũ quan tham: Chau mày giận giữ lũ quan tham

(*3)- Thế giới Sa Bà đa sầu khổ: Là thế giới trần tục ta đang sống

(*4)- Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ: Ngự Lam là ngự ở trong Chùa(Lam cũng là Chùa)

(*5)-Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu: Các Vị ngồi đó xa gần đều thấu hiểu

(*6)-khán lũ tham tiền.mại mãi quan: Xem kẻ tham tiền mua bán quan

(*7)-Thập bát chư Thần hướng tứ phương: 18 Vị Thần bao quát 4 hướng

(*8)-Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng: Trông Trời nhìn Đất khai tâm khai sáng

(*9)-Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ: Thân gầy gân guốc bao nỗi khổ

(*10)-Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai: Chịu khổ cho đời đặng thái laiTrần ĐăngTrần Đăng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z