Phật Giáo

Anh: Hình ảnh sinh hoạt cộng đồng phật tử Sri Lanka tại Bắc London

Thứ năm, 08/07/2016 | 04:02

Thiền viện Abhayarama Vidarshana (Abhayarama Vidarshana Meditation Centre), 11 Gatward Green, London, N9 9AW, Vương Quốc Anh là chỗ dựa tinh thần, nơi sinh hoạt Văn hóa tâm linh cho cộng đồng phật tử Sri Lanka. 

Dịp mùa hè, Hòa thượng Panamure Thapassee Thero, Phương trượng trụ trì tổ chức Bát Quan trai giới và khóa tu mùa hè cho Thanh thiếu niên phật tử Sri Lnaka.
 
Chương trình Truyền thụ giới Bát Quan trai vào ngày 19/06/2016 dành cho người lớn.

Khóa tu mùa hè cho các em Thanh thiếu niên phật tử vào ngày 26/06/2016 gồm các em học sinh Trung Tiểu học tham gia sự kiện.
 
Các bậc phụ huynh, thầy cô giáo rất phấn khởi và hưởng ứng sự kiện này.
 

Vân Tuyền (Nguồn: News Lanka)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z