Phật Giáo

Anh: Trẻ em tu học Phật pháp tại thành phố Manchester

Thứ năm, 27/07/2016 | 08:54

Ngày 21/07/2016, Ủy Ban Quốc gia Phật giáo về Hướng đạo (National Buddhist Committee on Scouting) đã tổ chức khóa tu học Phật pháp cho hơn 20 thiếu nhi tại một ngôi Tự viện Phật giáo, thành phố Manchester, Đông Bắc Vương quốc Anh. 

 
Ngoài việc học Phật pháp, các em được tu tập thiền định và nghe giảng về truyền thống bố thí cúng dường, đôi nét về văn hóa Phật giáo, pháp phục Phật giáo. 
 
 

Vân Tuyền (Nguồn: Mcu Ac)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z