Phật Giáo

Bắc Giang: 16/08, Hội thảo Bảo tồn khai thác giá trị mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Thứ năm, 11/08/2013 | 09:00

Thời gian: 7g30, ngày 16/08/2013 (10/07/Quý Tỵ). Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Bắc Giang

Hội thảo Bảo tồn khai thác giá trị mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang
Thời gian: 7g30, ngày 16/08/2013 (10/07/Quý Tỵ)
Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bắc Giang.

                                           *   *    *

Chương trình hội thảo Mộc bản chùa Vĩnh nghiêm:

Đón tiếp đại biểu: (Khách sạn Bắc Giang, số  8 đường Nguyễn Văn cừ, Tp Bắc Giang)
8h30 – 10h00: KHAI MẠC VÀ PHIÊN TOÀN THỂ
Khai mạc và phiên toàn thể

Chủ trì:
- Gs.Ts. Vũ Đức Nghiệu, Phó Hiệu Trưởng Trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Ths. Nguyễn Văn Linh, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang
- Ông Nguyễn Thế Chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
- Gs.Ts Bạch Tú Hoa, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Cao Hùng
- Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội
- Diễn văn khai mạc Hội thảo của GS.TS. Vũ Đức Nghiệu, Phó Hiệu Trưởng Trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Phát biểu chúc mừng Hội thảo của ThS. Nguyễn Văn Linh, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang
- Phát biểu chúc mừng Hội thảo của Đại học Cao Hùng, GS.TS Bạch Tú Hoa
- Phát biểu chúc mừng Hội thảo của Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Các tham luận (15 phút/1 tham luận)

- PGS.TS Vũ Thị Phụng, Trường ĐHKHXH&NV: Bảo quản và phát huy giá trị di sản tư liệu thế giới – kinh nghiệm từ mộc bản triều Nguyễn đến mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
- Ông Trần Văn Lạng, Nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang,  Kết hợp kinh nghiệm Truyền thống và khoa học công nghệ hiện đại  trong việc bảo tồn khoa mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
- GS.TS Bạch Tú Hoa, trường ĐH Cao Hùng 台灣居民參與推動環境健康與發展文化保存的經驗/Kinh nghiệm tham gia và thúc đẩy phát triển môi trường sức khỏe với việc bảo tồn văn hóa của người dân Đài Loan
- 01 bài của phân viện nghiên cứu Phật học tại Hà Nội: Hòa thượng Thích Gia Quang.

Phiên buổi chiều tiếp tục tham luận

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z