Phật Giáo

Bạc Liêu: Thuyết pháp tại Thiền tự Vạn Thông

Thứ năm, 08/01/2018 | 11:46

Ngày 18/11/Đinh Dậu (04/01/2018), tại Thiền tự Vạn Thông, hơn 70 phật tử tập trung về Giảng đường để tham dự buổi thuyết pháp của Hòa thượng Thích Thông Không, ở Úc nhân dịp về thăm quê.

 
Dịp này, Hòa thượng giúp cho các phật tử hiểu về thiền, không chỉ là khuôn khổ của sự tu hành, mà ngày nay còn được đông đảo người lớn và trẻ em đón nhận thực tập, mục đích giải tỏa sự căng thẳng và bình an trong tâm hồn.

Có 5 loại thiền: Thiền ngoại đạo, Thiền phàm phu, Thiền Tiểu thừa, Thiền Đại thừa và Thiền tối thượng thừa. Mục đích của tu thiền là để ngộ, nhận ra chân lý đồng thời sống với chân lý đó. Hòa thượng nhấn mạnh đến tối thượng thừa tuy không có giáo lý nhưng thực hành không trái với giáo lý. 

Các phật tử rất hoan hỷ khi được nghe Hòa thượng nhắn nhủ về phương pháp tu sao cho đúng, để ai cũng có thể nhanh chóng đến bến với bến bờ giác. 

Thiện Tâm 
Thiện Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z