Phật Giáo

Bạn hoàn toàn tự do khi bạn có chánh tín

Thứ năm, 02/04/2013 | 10:16

Kể cả khi thất bại, đầu óc bạn vẫn hoàn toàn tự do. Bạn có thể nghĩ đến cách đi đến thành công. Mỗi người có một thế mạnh riêng, không ai giống ai cả.

Có sức khỏe là có tất cả: Câu này chính xác 100%.

Ngay cả khi bị người khác trói lại bởi một dây xích, nếu minh mẫn thì đầu óc bạn vẫn hoàn toàn tự do. Bạn vẫn có thể nghĩ cách gỡ bỏ dây xích đó ra.

Khi nằm trên giường bệnh, nếu đầu óc minh mẫn thì bạn vẫn có thể quan tâm đến mọi người xung quanh. Vì đầu óc của bạn hoàn toàn tự do.

 

Khi nghèo khổ, đầu óc bạn vẫn hoàn toàn tự do. Bạn có thể nghĩ đến cách để làm giàu rồi thực hiện nó. 

Kể cả khi thất bại, đầu óc bạn vẫn hoàn toàn tự do. Bạn có thể nghĩ cách đi đến thành công.

Mỗi người có một thế mạnh riêng, không ai giống ai cả.

Người hạnh phúc là người có những suy nghĩ chánh tín ở trong đầu.

Tôi muốn nói với các bạn một điều thật giản dị: Bạn hoàn toàn tự do khi bạn có chánh tín.

Nguyễn Hữu Hiếu

Nguyễn Hữu Hiếu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z