Phật Giáo

Ban lễ tang Đại lão HT.Thích Quảng Mẫn

Thứ năm, 30/04/2013 | 13:50

Hòa Thượng Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ - Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2013

 

BAN LỄ TANG

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG MẪN

 

- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng.
- Nguyên Trưởng ban Từ thiện Xã hội TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại Hà Nội.
- Nguyên Trưởng Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hải Phòng.
- Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Hải Phòng.
- Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 9, 10, 11
- Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hải Phòng.
- Trụ trì Tổ Đình Nam Hải, Thiên Phúc (Trà Phương), Vĩnh Phúc, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Chứng minh :

Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng ban:

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Đệ nhất Phó Pháp chủ - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó ban:

1. Hòa Thượng Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ - Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
2. Hòa Thượng Thích Thanh Dũng - Phó thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
3. Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
4. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
5. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
6. Hòa Thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng.
7. Hòa Thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Trưởng ban Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
8. Ông Lê Văn Nhã - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Ủy viên :

1. Hòa Thượng Thích Thiện Pháp - Phó tổng Thư ký - Chánh Văn phòng II Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
2. Thượng Tọa Thích Đức Thiện - Phó tổng Thư ký - Chánh Văn phòng I Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
3. Hòa Thượng Thích Thanh Nhã - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
4. Thượng Tọa Thích Quảng Hà - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Phó trưởng ban Thường trực Ban kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
5. Thượng Tọa Thích Thanh Đạt - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
6. Thượng Tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên Ban Thường trực – Phó trưởng ban thường trực Ban Pháp chế Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
7. Thượng Tọa Thích Thanh Giác - Ủy viên Hội đồng Trị sự - Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng.
8. Đại Đức Thích Tục Khang - Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng.
9. Sư Cô Thích Huyền Trang - Đương cơ Tổ Đình Vĩnh Phúc.10. Ông Bùi Đức Chiên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Trữ.

BAN LỄ TANG

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z