Phật Giáo

Ban Lễ tang Đại lão HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN

Thứ năm, 25/04/2013 | 10:43

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN. Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   -                                                                     _________________________

                                                                                         Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

            
                                                             BAN LỄ TANG
                                        ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ NHƠN
 
 
-     Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
-     Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
-     Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
-     Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
-     Nguyên Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự THPG Tp.Hồ Chí Minh.
-     Trụ trì Việt Nam Quốc Tự, số 244 đường 3 tháng 2, P. 12, Q. 10, Tp.Hồ Chí Minh.
-     Viện chủ chùa Phước Thạnh, thị xã sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN.
Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN.
Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Hòa thượng Thích Thiện Bình – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Hòa thượng Thích Đức Phương – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN.
Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Hòa thượng Thích Viên Giác - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN.
Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN.
Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sựGHPGVN.
Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN.
Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hòa thượng Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TW GHPGVN.
Hòa thượng Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế TW, Phó VP2 TWGHPGVN.
Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN.
Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGHPGVN.
Ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.
Ông Bùi Thanh Hà – Phó ban Tôn giáo Chính phủ.
Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo ban Tôn giáo Chính phủ.
Ông Huỳnh Ngọc Thành – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo – Dân tộc Tp. Hồ Chí Minh.
Ông Trần Trung Tính – Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tp. Hồ Chí Minh.
Đại đức Thích Tâm Hoa - Đại diện Pháp tử.
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z