Phật Giáo

Ban lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Thứ năm, 23/03/2013 | 21:29

Danh sách thành viên Ban lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

BAN LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH BÍCH

 - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN;

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội;

- Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Nguyên Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây;

- Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Tây;

- Trưởng Sơn môn Tế Xuyên- Bảo Khám, tỉnh Hà Nam;

- Viện chủ tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, tp. Hà Nội.

 
1. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

2. Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

3. Hòa thượng Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN.

4. Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ, Giám luật HĐCM GHPGVN.

5.Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ, Giám luật HĐCM GHPGVN.

6. Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ HĐCMGHPGVN.

7. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCMGHPGVN.

8. Hòa thượng Thích Thiện Bình – Phó Pháp chủ HĐCMGHPGVN.

9. Hòa thượng Thích Đức Phương – Phó Pháp chủ HĐCMGHPGVN.

10. Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

11. Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

12. Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN.

13. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN.

14.Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

15. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN.

16. Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.

17.Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

18.Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông trung ương GHPGVN.

19.Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; Trưởng ban trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội

20.Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.

21.Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

22.Hòa thượng Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

23.Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

24.Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng ban thường trực Ban Pháp chế trung ương; Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN tp. Hà Nội.

25.Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN.

26.Ông Đào Văn Bình – Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN, Chủ tịch UBMTTQ Tp. Hà Nội.

27.Ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

28.Ông Bùi Thanh Hà – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

29.Ông Lê Văn Cửu – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Tp. Hà Nội.

30.Hòa thượng Thích Thanh Hưng, đại diện Sơn môn Pháp phái.

31.Đại đức Thích Nguyên Thực, Trưởng Pháp tử.

32.Ông Nguyễn Duy Vình, đại diện thân quyến.


GHPGVN

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z