Phật Giáo

Ban Thường trực HĐTS ra văn bản hướng dẫn thực hiện Hiến chương GHPGVN

Thứ năm, 02/03/2013 | 09:10

Thông tư cho biết sẽ theo Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi đơn vị tỉnh, thành có số lượng không quá 57 thành viên; Ban Thường trực Ban Trị sự không quá 27 thành viên.

Ngày 01/03/2013 (ngày 20 tháng Giêng năm Quý Tỵ), Ban Thường trực HĐTS đã đưa ra văn bản hướng dẫn BTS tỉnh, thành, quận, huyện thực hiện Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần V do HT.Thích Thiện Nhơn Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN ký ban hành

Thông tư cho biết sẽ theo Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi đơn vị tỉnh, thành có số lượng không quá 57 thành viên; Ban Thường trực Ban Trị sự không quá 27 thành viên. Do đó, tại Đại hội Đại biểu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2012 – 2017, cơ cấu nhân sự chưa đủ số lượng theo quy định, các đơn vị tổ chức Hội nghị mở rộng để suy cử bổ sung nhân sự. 

Đối với Ban Thường trực Ban Trị sự, Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V), thành lập thêm 03 (ba) Ban chuyên môn mới, đó là Ban Thông tin - Truyền thông, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát. Do đó Phật giáo cấp tỉnh tiến hành trình tự thủ tục thành lập thêm 03 Ban chuyên môn theo Hiến chương và ký quyết định công nhận. Số lượng mỗi Ban không quá 37 thành viên.

Riêng nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có số lượng không quá 47 thành viên; Ban Thường trực không quá 25 thành viên. Do đó, tại Đại hội Đại biểu Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017, hoặc nhiệm kỳ 2011 - 2016, cơ cấu nhân sự chưa đủ số lượng theo quy định, các đơn vị cũng tổ chức Hội nghị mở rộng để suy cử bổ sung nhân sự. Đồng thời, tiến hành trình tự thủ tục thành lập thêm 03 ban chuyên môn theo Hiến chương và ký quyết định công nhận. Số lượng mỗi ban không quá 15 thành viên.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng xin khắc và đổi khuôn dấu mới cho các Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện theo danh xưng được quy định trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ V).

Khuôn dấu hiện có vẫn có giá trị pháp lý cho đến khi khắc đổi dấu mới, dấu cũ được hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng hướng dẫn về chế độ làm việc của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện và thông báo về việc học tập, triển khai Hiến chương.


GHPGVN

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z