Phật Giáo

Bất hiếu

Thứ năm, 04/08/2016 | 11:27

Làm con chữ hiếu nên tròn/Bất nhân bất nghĩa, con mình noi theo/Cuộc đời là sợi dây leo/Nhân nào quả nấy, chớ gieo ở đời.

Học cao hiểu rộng mà chi.
Để rồi chữ hiếu, vứt đi chẳng màng.
Uy quyền chức tước giàu sang.
Mặc cho cha mẹ, lang thang chợ đời.
 
Sinh thời cơm áo không rời.
Mẹ cha chăm sóc, cho đời ấm no.
Học hành thi cử chạy lo.
Miếng cơm manh áo, dày vò tấm thân.

Nuôi con khôn lớn tảo tần.
Mưa giông nắng cháy, vai trần trơ xương.
Cuộc đời vất vả gió sương.
Mong con thành đạt, tương lai sáng ngời.

Giờ đây phú quý sinh thời.
Sao vội quên mất, cuộc đời mẹ cha.
Mẹ cha nào có trách ta.
Dù ta bất hiếu, cũng là đứa con.

Làm con chữ hiếu nên tròn.
Bất nhân bất nghĩa, con mình noi theo.
Cuộc đời là sợi dây leo.
Nhân nào quả nấy, chớ gieo ở đời.

ST
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z