Phật Giáo

Bến Tre: Thông báo tổ chức Đại Giới đàn Niệm Châu

Thứ năm, 04/03/2014 | 13:16

Thời gian: Từ ngày 06 đến ngày 09/04/2014 (7/8/9/10 tháng 3 Giáp Ngọ). Địa điểm: - Giới đàn Tăng: chùa Viên Minh, số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, Tp.Bến Tre. Giới đàn Ni: chùa Bạch Vân, phường 6, Tp.Bến Tre.

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN NIỆM CHÂU TỈNH BẾN TRE
PL.2558 - DL.2014 

Thời gian: Từ ngày 06 đến ngày 09/04/2014 (7/8/9/10 tháng 3 Giáp Ngọ).

Địa điểm:
- Giới đàn Tăng: chùa Viên Minh, số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, Tp.Bến Tre.
- Giới đàn Ni: chùa Bạch Vân, phường 6, Tp.Bến Tre.

Liên hệ nhận hồ sơ: Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre. Chùa Viên Minh, số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, Tp.Bến Tre.

Hạn cuối: Hết ngày 30/03/2014.

BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z