Tag: Bhutan nằm ở đâu

Bhutan: Sống hạnh phúc nhờ triết lý nhà Phật

Phần lớn người dân đều theo đạo Phật và ăn chay, họ luôn tin vào luật nhân quả nên sống rất từ bi, nhân ái và làm những việc tốt cho người khác. Tại Bhutan, khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội không quá cách biệt. Chính điều này khiến người dân mãn nguyện hơn với cuộc sống.
09:44 07/07/2019

Những điều chỉ có ở Bhutan - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Bhutan đồng nghĩa với sự thanh bình. Bhutan có lẽ là quốc gia tốt nhất thế giới nếu bạn muốn tới để hoàn toàn thư giãn, tái kết nối với những điều tuyệt vời, như thiên nhiên, núi non, và tìm về chính mình. Đây cũng là quốc gia duy nhất có Bộ Hạnh phúc trong Chính phủ!
15:00 24/11/2018

Hoa Nghiêm Kinh Thám huyền ký

Bản Kinh này đã được chư vị Tổ thuộc hàng tiền bối của Đông Hoa Nghiêm như Pháp Thuận (557-640), Tổ thứ 1 Trí Nghiễm (602-668) Tổ thứ 2, Pháp Tạng (643 - 712), Tổ thứ 3, nghiên cứu, quảng diễn.
07:58 20/03/2014

Khái lược lịch sử Phật giáo Hàn Quốc

Phật giáo đã được thông qua là một Đạo giáo chính thức của nhà nước vào thời kỳ Tam quốc. Năm 372, ánh đạo vàng từ bi trí tuệ lan tỏa đến vương triều Goguryeo (37 TCN – 668 CN); lần lượt đến vương triều Baekje (18 TCN - 660 CN) vào năm 384 và cuối cùng đến vương triều Silla (57 TCN - 935 CN) năm 527. Tuần tự theo lịch trình tự nhiên, vị trí địa lý của các vương quốc.
07:55 07/10/2017