Biết là sống: Hiện tại, bây giờ…

Thứ năm, 08/03/2018 | 06:58

Tất cả là hiện tại - bây giờ! Hãy sống bằng dòng Tâm Sống Sáng Chân Thường, trân quý, giữ gìn, sống với muôn đời trước, ngàn đời sau! Những dòng Tâm tăm tối, thế lực ngu si, đi ngược dòng sống con người, xã hội, thế giới nhân loại…không bao giờ là mãi mãi.

Sống là sống trong hiện tại, bây giờ! Bây giờ là hiện tại, hiện tại cuộc sống con người trong nhân duyên con người sống với con người, sống với xã hội, đất nước, thế giới. Duyên sinh, ai cũng thuộc một chủng loài, dân tộc với những văn hóa, tập quán, ngôn ngữ, cuộc sống khác nhau nhưng lại giống nhau vì là cuộc sống con người trong nhân loại….
 
Hiện tại - bây giờ là cái đang là, trong nhịp sống vô thường: Đang là! Dòng thời gian đang đi qua từng sát na, từng khoảnh khắc trong ý nghĩ, từng hơi thở cuộc sống, trong cuộc sống muôn loài, con người, cuộc sống, xã hội và cả dân tộc, đất nước. Con Người sống biết là sống biết trong hiện tại - bây giờ, nếu không sống biết trong hiện tại - bây giờ thì con người cũng không thể biết hết cuộc sống con người, dân tộc, xã hội, đất nước đã đi qua! Dòng sống đó của cuộc sống con người trên trái đất vũ trụ này, đó là dòng thời gian, là dòng sống luôn chuyển hóa ánh sáng, bóng tối... và luôn luôn đi về dòng ánh sáng! Có đi qua, và rồi sẽ nhìn lại! Dòng thời gian ấy luôn sống với cuộc sống mỗi con người, có vậy, con người mới tự thấy mình lớn lên, thấy mình trưởng thành, rồi già đi…Mỗi bước lớn lên, trưởng thành, từ trong hiện tại - bây giờ con người ai cũng đều nhớ lại chuỗi ngày qua của mình và nhân duyên cuộc sống của chính mình trong từng chuỗi nhân duyên cuộc sống mình đã đi qua, rồi con người tự thấy, sống với cuộc sống hiện tại - bây giờ, rồi lại bước tiếp trong dòng cuộc sống - con người, xã hội để đi đến tương lai….
 
Sống trong hiện tại - bây giờ, bây giờ - hiện tại có cả con người sống trong quá khứ tương lai, nếu không có quá khứ trong cuộc sống hiện tại - bây giờ con người sẽ không tự biết mình! Là người Việt Nam sống trong hiện tại - bây giờ là sống cùng quá khứ hơn 4.000 năm của dòng sử Việt, trong đó có cả ngàn năm Bắc thuộc, cả những ngày đau thương mất nước, cả những niềm tự hào dân tộc qua các triều đại dựng nên nền độc lập của dân tộc như thời triều Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê... với những chiến công hiển hách chống lại mọi đạo quân xâm lược, cướp nước của các triều đại phong kiến phương Bắc. Bao lớp người đã ngã xuống, trong những dòng máu đó, trong mỗi cuộc sống con người xưa đều đang chảy, đang sống trong mỗi con người Việt hiện nay, không ai là không có…Trong đó có tất cả dòng sống nhân duyên - nhân quả, cuộc sống con người Việt Nam tự ngàn xưa đến nay…
 
Sống trong hiện tại - bây giờ cũng là sống với tất cả cuộc sống con người thế giới của hàng ngàn năm qua của nhân loại để cho ta cuộc sống bây giờ, cho ta những phương tiện, cuộc sống - sống với con người, nhân loại, thế giới…, cả cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại; các tiện nghi vật chất, các giá trị tinh thần, tâm linh, rồi các giá trị phương tiện truyền thông nối kết mỗi tâm hồn con người cuộc sống… mà mỗi cú ấn tay, nhấp chuột là ta đã kết nối với cả thế giới, cả dòng tâm ý của ta, cả trong từng ý nghĩ, dòng tâm ý đang là mà ta đang sống cùng với tất cả nhân duyên cuộc sống con người - xã hội - thế giới trong dòng lịch sử đã hun đúc, vun trồng cho ta cuộc sống hiện tại…

Đó là văn hóa, là lịch sử, là tri thức, khoa học, kỹ thuật, văn học - nghệ thuật, tư tưởng, triết học, cuộc sống tâm linh…; là bản sắc của mỗi dân tộc, đất nước…góp vào vườn hoa nhân hóa muôn màu, muôn sắc nhân loại, thế giới…Tự phủ nhận hoặc hủy diệt đi từng màu sắc là đi ngược lại cuộc sống con người nhân loại, phủ nhận chính mình…

Duyên sinh cuộc sống con người, ai cũng sống, lớn lên từ đất! Sự sống là sự sáng! Không có ánh sáng không có sự sống! Sống trong hiện tại - bây giờ, chân thường cuộc sống, ta đừng phụ công ơn của những người đi trước: Không có trước sẽ không có sau! Con người sống là sống với muôn duyên trong nhân duyên cuộc sống con người-xã hội-thế giới. Ai cũng đều sống, lớn lên trong cuộc sống của mỗi gia đình, dòng tộc, xã hội, dân tộc, đất nước…Sống với muôn duyên nhưng mỗi người là mỗi người: Một là tất cả!

Sống vẫn luôn là sống với tương duyên! Nếu con người chỉ sống cho riêng mình, không biết quá khứ - lịch sử, sẽ không có hướng sống, sự sống của tương lai, sẽ không có dòng tâm sáng sống trong cuộc sống vô thường này, sẽ không biết đi đâu về đâu; là đã phụ rẩy công cha, nghĩa mẹ, tổ tiên, chân thường cuộc sống. Đến vật, thì con người xã hội, đất nước, nhân loại dù sống trong hiện tại nhưng đã vô ơn với tất cả….

Tất cả là hiện tại - bây giờ! Hãy sống bằng dòng Tâm Sống Sáng Chân Thường, trân quý, giữ gìn, sống với muôn đời trước, ngàn đời sau! Những dòng tâm tăm tối, thế lực ngu si, đi ngược dòng sống con người, xã hội, thế giới nhân loại… không bao giờ là mãi mãi…

Bài: Thanh Quang
Ảnh: Thường Nguyên
Thanh Quang
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ