Phật Giáo

Bình Định: Ban lễ tang cố HT.Thích Tịnh Nhãn

Thứ năm, 01/05/2013 | 12:36

Ban chứng minh: Đại lão HT.Thích Phước Thành - Viện chủ Tổ đình Thiên Phước - Phù Mỹ; HT.Thích Mật Hạnh  - Viện chủ chùa Tân An - An Nhơn; HT.Thích Giác Trí - Viện chủ chùa Long Hòa – Phù Cát.

Ban Lễ Tang

CỐ HOÀ THƯỢNG  Húy Thượng TỊNH Hạ NHÃN
Hiệu ĐỒNG THANH Tự TRÍ ĐỨC

-  Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

-  Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Bình Định.

- Trụ trì chùa Giác Hoàng số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

BAN CHỨNG MINH

- Đại lão Hoà thượng Thích Phước Thành - Viện chủ Tổ đình Thiên Phước - Phù Mỹ.

- Hoà thượng Thích Mật Hạnh  - Viện chủ chùa Tân An - An Nhơn.

- Hoà thượng Thích Giác Trí - Viện chủ chùa Long Hòa – Phù Cát.

- Hoà thượng Thích Nguyên Phước - Viện chủ Tổ đình Long Khánh – Quy Nhơn.

- Hoà thượng Thích Ngộ Khải - Viện chủ chùa Thiên An – An Nhơn.

BAN TỔ CHỨC:

TRƯỞNG BAN:

- Hoà Thượng Thích Nguyên Phước - Ủy viên HĐTS GHPGVN - Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định. 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC:

- Hoà Thượng Thích Trí Hải - Ủy viên BTS PG Tỉnh Bình Định - Trưởng BTS PG thị xã An Nhơn

PHÓ TRƯỞNG BAN:

- Hoà Thượng Thích Nguyên Chơn - Ủy viên HĐTS GHPGVN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

- Hoà Thượng Thích Viên Đạt - Ủy viên HĐTS GHPGVN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

- Hoà Thượng Thích Như Quang - Ủy viên HĐTS GHPGVN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Định.

- Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa - Viện chủ chùa Long Phước – Tuy Phước

 - Đại đức Thích Vạn Huy - Môn đồ pháp quyến chùa Giác Hoàng

HỘ TANG:

 - Hoà Thượng Thích Quảng Bửu - Trụ trì tu viện Nguyên Thiều.

BAN THƯ KÝ:

- Đại đức Thích Quảng Duy

- Đại đức Thích Nhuận Trí

- Đại đức Thích Như Long

- Sư cô Thích Nữ Minh Thành

- Sư cô Thích Nữ Minh Tấn

- Cư sĩ Nguyên Hiệp – Nguyễn Văn Đệ

- Cư sĩ Thiện Hải – La Văn Vĩnh

TÀI CHÁNH:

Ni sư Thích Nữ Hạnh Giải          

THỦ QUỸ:

Ni sư Thích Nữ Hồng Hạnh


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z