Phật Giáo

Bình Định: Cáo phó HT.Thích Thiện Nhơn

Thứ năm, 20/04/2013 | 11:25

Sau thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thâu thần thị tịch vào lúc: 6h30’ ngày 20/4/2013 (nhằm ngày 11/3/ Quí Tỵ) tại Tổ đình Thiên Đức, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
_____________________
 
CÁO PHÓ
 
- HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM.
- BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH.
- MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN TỔ ĐÌNH THIÊN ĐỨC VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN:
 (1931 - 2013)

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN

-         Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN
-         Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
-         Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định
-         Ủy viên Ủy Ban MTTQVN tỉnh Bình Định
-         Viện chủ Tổ đình Thiên Đức, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Sau thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thâu thần thị tịch vào lúc: 6h30’ ngày 20/4/2013 (nhằm ngày 11/3/ Quí Tỵ) tại Tổ đình Thiên Đức, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Trụ thế: 83 năm
 Hạ lạp: 63 năm

- Kim quan Cố Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Thiên Đức. xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Lễ nhập kim quan lúc:20h00’ ngày 20/4/2013(nhằm ngày 11/3/Quý Tỵ).
- Lễ Phúng điếu: 7h00’ ngày 21 /4 /2013 (nhằm ngày 12/3/Quý Tỵ).
- Lễ Truy niệm: 8h00’ ngày 24 / 4 /2013 (nhằm ngày 15/3/Quý Tỵ).
- Lễ Phụng tống Kim quan nhập Bảo tháp: 9h00’ ngày 24/4 /2013 (nhằm ngày 15/3/Quý Tỵ) tại Tổ đình Thiên Đức, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
HT. THÍCH NGUYÊN PHƯỚC

Ấn ký


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z