Phật Giáo

Bình Định: Cáo phó HT.Thích Tịnh Nhãn

Thứ năm, 01/05/2013 | 00:04

Sau cơn đau tim, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 23h30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2013 (nhằm ngày 20 tháng 3 năm Quý Tỵ) tại chùa Giác Hoàng số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bình Định,Thị Xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           BAN TRỊ SỰ                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          - o0o -                                                                                  - o0o -

                                                                                                        Bình Định, ngày 30 tháng 4 năm 2013


 CÁO PHÓ

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định.

-  Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH NHÃN

-  Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

-  Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Bình Định.

-   Trụ trì chùa Giác Hoàng số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định,thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Sau cơn đau tim, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 23h30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2013 (nhằm ngày 20 tháng 3 năm Quý Tỵ) tại chùa Giác Hoàng số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bình Định,Thị Xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Trụ thế:   66 năm

* Hạ lạp:    46 năm

- Lễ nhập Kim quan vào lúc 17h00, ngày 30/4/2013 (nhằm ngày 21/03/Quý Tỵ).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại Chùa Giác Hoàng.

- Lễ viếng bắt đầu lúc 07h30, ngày  01/5/2013 (nhằm ngày 22/03/Quý Tỵ).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 08h00 ngày 04/5/2013 (nhằm ngày 25/03/Quý Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Giác Hoàng số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bình Định,Thị Xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nay Cáo Phó

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH NGUYÊN PHƯỚC

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z