Phật Giáo

Bình Định: Danh sách BTC lễ tang cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn

Thứ năm, 20/04/2013 | 19:15

Sau thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thâu thần thị tịch vào lúc: 6h30’ ngày 20/4/2013 (nhằm ngày 11/3/ Quí Tỵ) tại Tổ đình Thiên Đức, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
    Di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN
-         Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN
-         Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
-         Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định
-         Ủy viên Ủy Ban MTTQVN tỉnh Bình Định
-         Viện chủ Tổ đình Thiên Đức, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

BAN CHỨNG MINH:
Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Hòa thượng Thích Thiện Bình
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
Hòa thượng Thích Đức Phương
Hòa thượng Thích Phước Thành
Hòa thượng Thích Mật Hạnh
Hòa thượng Thích Trí Tâm.

BAN TỔ CHỨC:
Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn  (Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN)
Phó Trưởng ban Thường trực: Hòa thượng Thích Nguyên Phước
Phó ban:  Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Hòa thượng Thích Thiện Duyên
Hòa thượng Thích Quảng Xả
Hòa thượng Thích Nguyên Chơn
Hòa thượng Thích Viên Đạt
Hòa thượng Thích Như Quang
Đại đức Thích Nhuận Trí
Ông Dương Thanh Bình - Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định

Ủy viên:
HT. Thích Huệ Minh
HT. Thích Huệ Trí (Vp2)    
HT. Thích Quảng Bửu
HT. Thích Trí Giác
HT. Thích Nguyên Huệ
HT. Thích Nguyên Khiết
 HT. Thích Giác Tần
HT. Thích Hạnh Bảo
HT. Thích Trí Hải
TT. Thích Chúc Thọ
TT. Thích Quảng Độ
 NT. TN Hạnh Nghiêm 
       
Thư ký:
ĐĐ. Thích Quảng Duy
ĐĐ. Thích Viên Chơn        
ĐĐ. Thích Quảng Dũng
ĐĐ. Thích Quảng Thái
Sư cô Thích Nữ Minh Tấn
Sư cô Thích Nữ Minh Thành
Cư sĩ Nguyên Hiệp
Cư sĩ Thiện Hải        

Tài chánh: Ni Sư: Thích Nữ Hạnh Giáo           
Thủ Quỹ : Ni Sư: Thích Nữ Hạnh Giải

 BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z