Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ bảy, 29/06/2013, 14:26 PM

Bình Định: Thông bạch tổ chức Đại Giới đàn Kế Châu

Địa điểm: Tại Tổ đình Long Khánh, Tp.Quy Nhơn, dành cho tăng. Tại chùa Tâm Ấn, Tp.Quy Nhơn, dành cho ni. Thời gian: Từ ngày 21 – 23/09/2013 nhằm ngày 17-19/08/Quý Tỵ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  BAN TRỊ SỰ                                                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                      -/-                                                                                   -/-

              Số 111/TB – PGBĐ                                      PL.2557 Bình Định, ngày 12 tháng 6 năm 2013

 

                                                                                     THÔNG BẠCH
                                                   “ V/v Tổ chức Giới đàn Truyền giới cho tăng, ni, phật tử”
                                               
                                                            NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Kính bạch:   - Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã, Thành phố trong tỉnh.
                       - Chư tôn Giáo phẩm, Chư tôn Thiền đức tăng, ni trụ trì các tự, viện, tịnh xá, tịnh thất.
                       - Cùng toàn thể thiện tín phật tử trong tỉnh.

Kính thưa Quý liệt vị!

Giới luật còn, Phật pháp còn. Giới luật là chiếc phao để vượt qua bể khổ, là xâu chuỗi an lạc để trang nghiêm pháp thân và cũng là hành trang của người xuất gia trên bước đường tu học, hoằng hóa độ sinh.

Hành trang ấy rất cần cho lớp tăng, ni đàn hậu tấn để kế thừa Tôn phong Tổ đạo, truyền trì mạng mạch của đức Như Lai.

Do đó việc khai Giới đàn là việc cấp thiết cần thực hiện.

Qua nhiều phiên họp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã, Thành phố cùng với tinh thần hòa hợp của tăng, ni trong toàn tỉnh.

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định quyết định tổ chức Giới đàn truyền giới: Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na Ni, Sa di, Sa di Ni, Thập thiện và Bồ tát giới.

1. Danh xưng: “ ĐẠI GIỚI ĐÀN KẾ CHÂU” tỉnh Bình Định.
2. Địa điểm: Tại Tổ đình Long Khánh, Tp.Quy Nhơn, dành cho tăng.
                        Tại chùa Tâm Ấn, Tp.Quy Nhơn, dành cho ni
3. Thời gian: Từ ngày 21 – 23/09/2013 nhằm ngày 17-19/08/Quý Tỵ.

*Giới tử thọ giới phải theo các qui định sau:

I- ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

1. Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni:

+ Tuổi đời từ 20 tuổi trở lên (sinh năm 1993 trở về trước).
+ Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
+ Đã thọ giới Sa di (nếu thọ Tỳ kheo), Thức xoa ma na Ni (nếu thọ Tỳ kheo Ni) ít nhất là 02 năm, không vi phạm pháp luật nhà nước.
+ Có trình độ Trung cấp Phật học trở lên (đặc biệt phải thuộc và thông hiểu 04 quyển Luật).
+ Có trình độ tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương.
+ Được trúng tuyển qua kỳ khảo hạch của Đàn giới.

2. Thọ giới Sa di, Thức xoa ma na Ni, Sa di Ni:

+ Tuổi đời 15 tuổi trở lên, (sinh năm1998 trở về trước).
+ Không vi phạm pháp luật nhà nước.
+ Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
+ Đã tu học ít nhất 03 năm kể từ ngày thế phát ở chùa.
+ Có trình độ văn hóa ít nhất tốt nghiệp Trung học Cơ sở hoặc tương đương.
 + Có trình độ Phật học Sơ cấp hoặc Trung cấp Phật học (thuộc và hiểu 02 Thời Khóa Tụng và thuộc ít nhất 02 quyển Luật Tỳ Ni, Sa Di)
+ Phải thuộc các Nghi thức tụng niệm tùy theo hệ phái.
+ Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

II- HỒ SƠ THỌ GIỚI:

1. 03 Đơn xin thọ giới có ý kiến Bổn sư và Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã, Thành phố xác nhận.
2. 03 Bản sơ yếu lí lịch có chính quyền địa phương xác nhận (không quá 06 tháng).
3. 03 Bản sao Chứng điệp có thị thực: - Sa di (thọ Tỳ Kheo)-Thức xoa ma na Ni (thọ Tỳ kheo Ni).
4. 06 Tấm ảnh 3 x 4 chụp chính diện, ghi rõ họ và tên, năm sinh phía sau (bỏ vào phong bì kèm theo hồ sơ).
5. 03 Bản sao văn bằng tốt nghiệp có thị thực (cấp II đối với Sa di, cấp III đối với Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni).
6. Đơn xin phát nguyện xuất gia (đối với giới tử thọ Sa di, Sa di Ni) (hồ sơ phát hành tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, 141 Trần Cao Vân, Tp.Quy Nhơn).
7. Thọ giới Thập thiện, Bồ tát tại gia: Tất cả nam nữ Phật tử tại gia đã Quy y Tam bảo đều được truyền trao giới pháp, gồm:

- 01 Đơn xin thọ giới có giới thiệu của Bổn sư và xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã, Thành phố.
- 04 Tấm ảnh 3 x 4 chụp chính diện, ghi rõ họ và tên, năm sinh.

Thập thiện: Đã thọ Tam Quy-Ngũ Giới
Bồ tát: Đã thọ Thập thiện giới.

Ngoài ra những giới tử các tỉnh lân cận chưa đủ điều kiện mở Giới đàn phải lập đầy đủ hồ sơ và được giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ sở tại.

III-THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

Để hoàn tất danh sách Giới tử xin thọ giới đệ trình Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn y và tiện việc sắp xếp nơi ăn ở cho Giới tử trong thời gian thọ giới, kể từ ngày ra thông báo này cho đến hết ngày 21/08/2013 nhằm ngày 15/07 Quý Tỵ.

Tất cả hồ sơ xin thọ giới đích thân Giới tử phải mang nộp về Ban Kiến đàn tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, 141 Trần Cao Vân, Tp.Quy Nhơn, những hồ sơ không hợp lệ và trễ hạn Ban Kiến đàn không thâu nhận.

Vì Phật sự chung vì tính chất quan trọng của Phật sự này. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kính mong Chư tôn đức tăng, ni, quý Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã, Thành phố, các tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường cùng toàn thể phật tử trong tỉnh, phổ biến rộng rãi tinh thần Thông bạch này, để Giới tử kịp lập hồ sơ xin thọ giới đúng thời gian quy định.

Kính mong quý vị hoan hỷ gia tâm, góp phần tài lực hỗ trợ để Giới đàn được thành tựu viên mãn.

Kính chúc quý Ban Trị sự các Huyện, Thị xã, Thành phố, Chư tôn thiền đức tăng, ni và thiện tín phật tử thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.Nơi nhận:                                                                                          TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
- Như trên                                                                                                  Phó Trưởng Ban Thường trực
- UBND tỉnh Bình Định
- Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
- Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh                                                                              Ấn ký
- UBMTTQVN tỉnh Bình Định
- Ban Dân vận Tỉnh ủy                                                                        HÒA THƯỢNG: THÍCH NGUYÊN PHƯỚC
- Công an tỉnh Bình Định                                                                       
- UBND, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo các tỉnh lân cận.
“Kính tường và nhờ giúp đỡ”
- UBND, UBMTTQVN, Công an, phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
“kính nhờ giúp đỡ”
- Lưu Vp/BTS.
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

HomeAZ 23/09/2020, 17:20

Tượng Phật Bà Quan Âm ngày nay được điêu khắc dưới nhiều hình dạng khác nhau như: mẫu tượng gỗ Quan Âm bồ tát với Rồng, gậy như ý, bình cam lộ,…Mỗi hình dáng Phật đều mang nét đẹp độc đáo và ý nghĩa riêng nhưng chung quy lại là đem đến sự tích cực cho gia chủ.

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian

Thông báo 10:16 25/09/2020

"Pháp và Luật của ta là thầy của các con, đừng nương tựa vào bất kỳ điều gì khác", là di huấn vàng ngọc của Thích Tôn trước khi nhập vô dư niết bàn, nhất là cho chúng sanh trong thời mạt pháp như ngày nay.

Giác ngộ là gì?

Thông báo 09:46 25/09/2020

Đạo Phật nói giác ngộ là thấu triệt được lẽ thật nơi con người từ ban sơ cho tới cuối cùng, tìm được cái từ xưa đến giờ chúng ta chưa từng biết.

Thành tựu chống Covid-19 giai đoạn 2 của Việt Nam được quốc tế ghi nhận

Thông báo 09:45 25/09/2020

Trên trang Wed của đài ABC Úc, một cơ quan truyền thông có uy tín, đã đăng bài báo dài với nhiều phân tích, dẫn chứng cùng hình ảnh ghi nhận thành công tiếp tục của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 ở làn sóng thứ 2.

Trao 400 suất quà cho người khuyết tật vùng núi A Lưới và Nam Đông

Thông báo 09:19 25/09/2020

Trong hai ngày 24 và 25/9, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh TT Huế tổ chức thăm và tặng quà cho hơn 400 người khuyết tật tại 02 huyện vùng cao Nam Đông và A Lưới (TT Huế).

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo