Phật Giáo

Bình Dương: Bố tát An cư hạ tuần tháng 5

Thứ năm, 04/07/2016 | 12:49

Sáng 29/05/Bính Thân (03/07/2016) hơn 700 hành giả An cư nội ngoại thiền đã huân tập tại tại Trường hạ Hội Khánh để cử hành lễ Bố tát hạ tuần tháng 5.


 
 
Bố tát có ý nghĩa trưởng tịnh (trưởng dưỡng đạo tâm, thanh tịnh tam nghiệp). Theo luật nhà Phật quy định, hàng tháng hàng đệ tử Phật Bố tát vào ngày 15 và 30, tháng thiếu Bố tát vào ngày 29.
 
Trước khi cử hành Bố tát, TT.Thích Huệ Thông triển khai tinh thần chuẩn bị chào mừng 35 năm thành lập GHPGVN và 33 năm thành lập GHPGVN tỉnh Sông Bé, Bình Dương. 

Tin, Ảnh: Y Tâm
Y Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z