Phật Giáo

Bình Dương: Hành giả an cư Bố tát hạ tuần tháng 4

Thứ năm, 05/06/2016 | 14:56

Ngày 29/04/Bính Thân, 701 hành giả an cư kiết hạ PL.2560 đã huân tập tại hội trường trung tâm văn hóa tượng Phật nhập Niết bàn (chùa Hội Khánh) cử hành lễ bố tát hạ tuần tháng 4.

 
Nhận lời mời của ban tổ chức An cư Kiết hạ do GHPGVN tỉnh Bình Dương đảm trách, HT.Phó Pháp Chủ - Thượng Trí Hạ Quảng đã quang lâm và có thời thuyết giảng về ý nghĩa An cư Kiết hạ cũng như sách tấn hành giả trên con đường tiến tu đạo nghiệp.
 
Trước khi cử hành lễ bố tát, nhân dịp này BTS Phật giáo Bình Dương mời ông Trần Đức Thịnh (Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng BTG Bình Dương) phổ biến nghị định 92 để tăng, ni nắm rõ chủ trương chính sách của Nhà nước trong các hoạt động tôn giáo. 
 

Y Tâm
Y Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z