Phật Giáo

Bình Dương: Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo

Thứ năm, 10/05/2016 | 08:03

08h20, ngày 09/05/2016 (03/04/Bính Thân) tại Hội trường UBND Tp.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã diễn ra hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, và phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo do Sở Nội vụ BTG tỉnh Bình Dương đảm trách.

 
Chủ trì hội nghị ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vu, Trưởng BTG Bình Dương; ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phòng xây dựng chính quyền Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương. 

Thành phần tham dự: 300 chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Phật giáo, Tin lành, cộng đồng người Hoa v.v…).

Sau lời phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phòng xây dựng chính quyền Sở nội vụ, thư ký ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương đã phổ biến chi tiết tuyên truyền về bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 để cử tri chức sắc tôn giáo nắm rõ và thực hiện nghĩa vụ của công dân đi bỏ phiếu bầu cử vào ngày 22/05/2016. 
 
Nhân dịp này, ông: Trần Đức Thịnh, Phó giám đốc Sở nội vu, Trưởng BTG Bình Dương phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo theo nghị định (số 92/2012/NĐ-CP) quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo gồm có năm chương và 46 điều khoản đã được ban hành.

Tin, ảnh: Y Tâm
Y Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z