Phật Giáo

Bình Dương: Lễ tổng khai hạ PL.2561 – DL.2017

Thứ năm, 12/06/2017 | 16:15

Sáng ngày 16/05/Đinh Dậu (10/06/2017) tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết bàn chùa Hội Khánh, lễ tổng khai hạ được diễn ra một cách trang nghiêm, hòa hợp đầy niềm hoan hỷ.

 
Đến tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Huệ Thông, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo; cùng Chư tôn đức tăng, ni 09 huyện thị thành Phật giáo trực thuộc.

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng đức Phật chế, hàng đệ tử của đức Phật mỗi năm phải tập trung về một trú xứ nhất định để An cư Kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học, giữ gìn quy cũ tòng lâm, thừa hành nếp sống đạo hạnh của chư vị tiền bối là một việc làm thiết thực của toàn thể tăng, ni.
 
Lễ tổng khai hạ cho 739 tăng ni toàn tỉnh Bình Dương, trong đó 375 vị an cư cấm túc cho 4 điểm an cư: chư tăng nhập hạ tại hạ trường chùa Hội Khánh (140 vị) và chùa Thiên Chơn (dành cho tăng sinh Trường TCPH: 30 vị); chư ni nhập hạ tại hạ trường chùa Tây Thiên (chư ni an cư cấm túc 115 vị); chùa Bồ Đề Đạo Tràng (dành cho ni sinh Trường TCPH: 90 vị) và 354 vị Bố tát tùng hạ.  

Buổi khai hạ diễn ra trong không khí trang nghiêm theo nghi thức quy củ thiền môn, tuyên đọc thanh quy, cung an chức sự, đạo từ của Hòa thượng Trưởng BTS đến với tất cả hành giả An cư.
 
Sau khi dự lễ tổng khai hạ chung, các điểm hạ trường chùa Hội Khánh, chùa Thiên Chơn, chùa Tây Thiên, chùa Bồ Đề Đạo Tràng trở về trú xứ thực hiện nghi thức khai chuông bảng và đối thú an cư đúng theo nghi thức thiền môn.
 
Trong buổi khai hạ này, Chư tôn thiền đức tăng ni tỉnh Bình Dương đã hoan hỷ thọ nhận sự cúng dường tịnh tài của Ni trưởng Thích Nữ Như Huy, Sư cô Thích Nữ Huệ Phúc, trụ trì chùa Thiên Hòa trợ duyên cho 4 điểm an cư trong 3 tháng hạ và lễ trai tăng của công ty Minh Dũng, cũng như nhóm phật tử Hương Sen chùa Hội khánh nhân ngày đầu hạ. 
 
Buổi lể kết thúc trong ý niệm đoàn kết, hoan hỷ và hòa hợp. Chư tăng ni tỉnh Bình Dương chính thức bước vào mùa hạ cấm túc An cư PL.2561- DL.2017.

Sương Mai - Y Tâm
Sương Mai
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z