Phật Giáo

Bình Thuận: Cáo phó Hòa thượng Thích Tịnh Trí

Thứ năm, 02/01/2014 | 11:53

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 04giờ30, ngày 01 tháng 01 năm 2014 (nhằm ngày 01 tháng 12 năm Quý Tỵ), tại chùa Giác Hoa, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-

VĂN PHÒNG 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 -

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2014

 

 CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận

- Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH TRÍ


- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

- Nguyên Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Thuận.

- Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thuận Hải.

- Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thuận Hải, Bình Thuận.

- Viện chủ chùa Giác Hoa, số 055 đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 04giờ30, ngày 01 tháng 01 năm 2014 (nhằm ngày 01 tháng 12 năm Quý Tỵ), tại chùa Giác Hoa, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

* Trụ thế : 96 năm

* Hạ lạp : 62 năm

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 17giờ30 ngày 01/01/2014 (ngày 01 tháng 12 năm Quý Tỵ).

- Kim quan được tôn trí tại chùa Giác Hoa, số 055 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08giờ00 ngày 02/01/2014 (ngày 02/12/Quý Tỵ).

- Lễ tưởng niệm vào lúc 04giờ00 ngày 08/01/2014 (ngày 08 tháng 12 năm Quý Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng trà tỳ tại Đài hỏa táng Long Hương, phường Long Hương, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xá lợi Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Giác Hoa, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 Nay Cáo phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM – HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH 

(đã ký)

 HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z