Tag: bồ đề đạo tràng

Thánh địa Bodh Gaya - nơi Đức Phật thành đạo

Đối với Phật Giáo, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Phật Thích Ca. Hằng ngày có hàng trăm tăng ni, hàng nghìn Phật tử từ nhiều quốc gia trên thế giới hành hương đến đây. Người thì tụng kinh, niệm Phật, người thì thiền tọa, người thì lạy Phật, sám hối...
16:22 15/05/2019

Du lịch về đất Phật Ấn Độ - nơi bạn nên trải nghiệm một lần trong đời

Hãy trải nghiệm ít nhất một lần trong đời hành hương về đất Phật Ấn Độ. Nơi đó, có địa linh: Đức Phật đản sinh, Đức Phật chứng đẳng giác ngộ....
20:57 24/11/2018