Tag: bồ đề đạo tràng

Thánh địa Bodh Gaya - nơi Đức Phật thành đạo

Đối với Phật Giáo, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Phật Thích Ca. Hằng ngày có hàng trăm tăng ni, hàng nghìn Phật tử từ nhiều quốc gia trên thế giới hành hương đến đây. Người thì tụng kinh, niệm Phật, người thì thiền tọa, người thì lạy Phật, sám hối...
16:22 15/05/2019

Du lịch về đất Phật Ấn Độ - nơi bạn nên trải nghiệm một lần trong đời

Hãy trải nghiệm ít nhất một lần trong đời hành hương về đất Phật Ấn Độ. Nơi đó, có địa linh: Đức Phật đản sinh, Đức Phật chứng đẳng giác ngộ....
20:57 24/11/2018

Phật giáo Đà Nẵng và những ảnh hưởng trong đời sống của nhân dân

Phật giáo Đà Nẵng có 103 cơ sở thờ tự của 03 hệ phái: Bắc Tông, Nam Tông và Khất sĩ, chiếm 55,4 % trong tổng số cơ sở thờ tự tôn giáo; khoảng 120.000 tín đồ, chiếm 67% trong tổng số người có niềm tin tôn giáo; có 699 chức sắc, chiếm 61,3 % tổng số chức sắc các tôn giáo. 
11:39 26/05/2015