Phật Giáo

Bồ tát phục vụ Bồ tát

Thứ năm, 25/01/2015 | 09:17

Khi hướng dẫn các nhà doanh nghiệp tu thiền, trước khi kết thúc khóa tu, tôi đều giới thiệu với các học viên về công việc thiện nguyện giúp đỡ trước đây, đồng thời cũng khích lệ các học viên đến làm việc thiện, vì làm việc thiện là tinh thần Bồ tát đạo lợi mình lợi người.

Tình nguyện viên tại khóa tu. Ảnh chuahoangphap.com.vn
Tôi nói: "Mình làm việc thiện không phải vì mình không có việc làm, không có chức nghiệp, vì vậy mới đến tìm việc. Trái lại, phần lớn họ đều có công việc, phải giúp đỡ gia đình, trong trăm công ngàn việc họ nhín ra thời gian làm việc thiện"

Tôi lại nói: "Không chỉ các vị tu thiền tĩnh tọa bảy ngày, các vị thiện nguyện, thông qua cơ hội phục vụ này cũng ở đây tu hành bảy ngày, cho nên chúng ta gọi họ là Bồ tát thiện nguyện. Có thể nói là Bồ tát phục vụ Bồ tát. Hy vọng là sau khi được phục vụ, mọi người cũng bỏ đi cái vị thế của mình, học cách thiện nguyện, phục vụ cho người khác."

Tại sao có rất nhiều người đồng ý đi làm việc thiện? Vì thông qua cơ hội dâng hiến làm việc nghĩa này, có thể giúp họ buông bỏ cái vị thế của mình; làm một người mà có thể quên đi cái thân phận của mình, bất cứ việc gì cũng có thể sắn tay áo mà làm thì có thể thành một vị Bồ tát  hoan hỷ yên phận.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z